مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

حمایت از درمان تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر مشکلات سلامت روانی شدید و سوء استفاده از مواد مخدر دارید، ممکن است به شما برچسبی زده شود که به عنوان تشخیص دوگانه شناخته می شود. زمانی که هر ...

اثر مواد مخدر بر سلامت روان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پرهیز، هدف کلی سم زدایی از مواد مخدر و الکل است که همه با مراقبت کامل در مراحل اولیه درمان شروع می شود. گزینه های مراقبت مبتنی بر شواهد پشتیبانی ...

برنامه های درمانی تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به نقش الکل و یا مواد مخدر در زندگیتان فکر کنید. لازم است، درباره الکل و مواد مخدر، مانند نحوه تداخل آن ها با بیماری روانی و داروها بیشتر بیاموزید. ...

خودیاری برای تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دستورات پزشک را دنبال کنید. وقتی که هوشیار هستید و با مصرف دارو احساس بهتری پیدا می کنید، می توانید از دارو درمانی یا درمان های دیگر استفاده کنید اما ...

تروما و اختلال مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خوددرمانی زمانی است که فردی از مواد مخدر، الکل یا سایر داروهای بدون نسخه استفاده می کند تا از علائم یک اختلال سلامت جسمی یا روانی خلاص شود. این کار ...

همپوشانی اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات روانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف الکل و مواد مخدر می تواند علائم اختلالات روانی را بدتر کند. مشکلات احتمالی بیماری روانی را مواد مخدر به شدت افزایش می دهد یا حتی عوارض مصرف را ...

مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی همزمان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحقیقات چندین درمان رفتاری را پیدا کرده است که برای درمان افراد مبتلا به مصرف همزمان مواد مخدر و اختلالات روانی نویدبخش است. کلینیک های روانپزشکی و ترک اعتیاد ممکن ...

طرز ارتباط نامؤثر در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یادآوری کـردن مصائـب و بلا هایـی کـه فـرد معتـاد بـر سـر شـما آورده اســت و بازکــردن زخم هــای کهنــه باعــث می شــود کــه لحــن صحبت هــای شــما بــا نیش وکنایــه ...

روان شناسی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر، اگر بزرگ ترین معضل سلامت روانی و اجتماعی یک جامعه نباشد، لااقل یکی از بزرگ ترین هاست. نیاز یک جامعه به مواد مخدر نشانه ...

روان درمانی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک اعتیاد، در کنار سم زدایی جسمی درمان های دیگری نیز نیاز است. روان درمانی از درمان های تکمیلی برای ترک اعتیاد است که در نهایت باعث درمان بیماری ...

جلسات گروه درمانی برای بهبود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بهتر است که خانواده ها به همراه بیمار در جلسات گروه درمانی شرکت کنند تا علاوه بر آموزش مهارت های مورد نیاز برای کمک به بیمار، به رفع مشکلات خانواده ...

نگرانی‌های خانواده‌های عضو معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علی رغم دیدن مصرف مواد مخدر توسط یکی از عزیزان، اعضای خانواده می توانند در حالت ایده آل نقش اصلی را در روند درمان اعتیاد بیمارشان بازی کنند. نقش خانواده ...
  • 1
  • 2