مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم درمانی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از مصرف‌کنندگان اسپایس (ماری جوانای مصنوعی) علائم اعتیاد کلاسیک را نشان می‌دهند. سوء مصرف‌کنندگان اسپایس گزارش می‌دهند که گرایش به مواد مخدر بعد از مصرف وجود دارد درحالی که ...

برنامه های شناخت درمانی ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر می‌تواند اثرات بسیار مضری روی مصرف کنندگان داشته باشد. بعضی از اثرات شامل رفتارهای عجیب و غریب، خشونت‌آمیز و نتایج غم‌انگیز است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر ادراک ضعیف، ...

درمان فراشناختی و شناختی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان شناختی رفتاری می تواند میزان رفتارهای پرخطر را در نوجوانان مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر کاهش دهد. گروه درمانی شناختی – رفتاری در ترک اعتیاد به مواد مخدر ...

روانشناسی اجتماعی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد با شخصیت ضد اجتماعی بخش عمده ای از مجرمین و زندانیان را تشکیل می‌دهند. بررسی های آماری حتی تا ۷۵% زندانیان را در شمار مبتلایان به اختلال شخصیت ضد ...

حمایت از درمان تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر مشکلات سلامت روانی شدید و سوء استفاده از مواد مخدر دارید، ممکن است به شما برچسبی زده شود که به عنوان تشخیص دوگانه شناخته می شود. زمانی که هر ...

اثر مواد مخدر بر سلامت روان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پرهیز، هدف کلی سم زدایی از مواد مخدر و الکل است که همه با مراقبت کامل در مراحل اولیه درمان شروع می شود. گزینه های مراقبت مبتنی بر شواهد پشتیبانی ...

برنامه های درمانی تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به نقش الکل و یا مواد مخدر در زندگیتان فکر کنید. لازم است، درباره الکل و مواد مخدر، مانند نحوه تداخل آن ها با بیماری روانی و داروها بیشتر بیاموزید. ...

خودیاری برای تشخیص دوگانه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دستورات پزشک را دنبال کنید. وقتی که هوشیار هستید و با مصرف دارو احساس بهتری پیدا می کنید، می توانید از دارو درمانی یا درمان های دیگر استفاده کنید اما ...

تروما و اختلال مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خوددرمانی زمانی است که فردی از مواد مخدر، الکل یا سایر داروهای بدون نسخه استفاده می کند تا از علائم یک اختلال سلامت جسمی یا روانی خلاص شود. این کار ...

همپوشانی اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات روانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف الکل و مواد مخدر می تواند علائم اختلالات روانی را بدتر کند. مشکلات احتمالی بیماری روانی را مواد مخدر به شدت افزایش می دهد یا حتی عوارض مصرف را ...

مصرف مواد مخدر و اختلالات روانی همزمان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحقیقات چندین درمان رفتاری را پیدا کرده است که برای درمان افراد مبتلا به مصرف همزمان مواد مخدر و اختلالات روانی نویدبخش است. کلینیک های روانپزشکی و ترک اعتیاد ممکن ...

طرز ارتباط نامؤثر در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یادآوری کـردن مصائـب و بلا هایـی کـه فـرد معتـاد بـر سـر شـما آورده اســت و بازکــردن زخم هــای کهنــه باعــث می شــود کــه لحــن صحبت هــای شــما بــا نیش وکنایــه ...