مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

طرز ارتباط نامؤثر در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یادآوری کـردن مصائـب و بلا هایـی کـه فـرد معتـاد بـر سـر شـما آورده اســت و بازکــردن زخم هــای کهنــه باعــث می شــود کــه لحــن صحبت هــای شــما بــا نیش وکنایــه ...

روان شناسی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر، اگر بزرگ ترین معضل سلامت روانی و اجتماعی یک جامعه نباشد، لااقل یکی از بزرگ ترین هاست. نیاز یک جامعه به مواد مخدر نشانه ...

روان درمانی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک اعتیاد، در کنار سم زدایی جسمی درمان های دیگری نیز نیاز است. روان درمانی از درمان های تکمیلی برای ترک اعتیاد است که در نهایت باعث درمان بیماری ...

جلسات گروه درمانی برای بهبود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بهتر است که خانواده ها به همراه بیمار در جلسات گروه درمانی شرکت کنند تا علاوه بر آموزش مهارت های مورد نیاز برای کمک به بیمار، به رفع مشکلات خانواده ...

نگرانی‌های خانواده‌های عضو معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علی رغم دیدن مصرف مواد مخدر توسط یکی از عزیزان، اعضای خانواده می توانند در حالت ایده آل نقش اصلی را در روند درمان اعتیاد بیمارشان بازی کنند. نقش خانواده ...

درمان های غیر تخصصی درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از بیماران و خانواده های آن ها با توجه به این که از اعتیاد و مشکلات آن به ستوه آمده اند به دنبال کوتاه ترین راه ها برای ترک ...

واکنش تخصصی به اعتیاد خانوادگی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سوء مصرف مواد و اعتیاد به انواع مواد مخدر می تواند به پویایی خانواده آسیب برساند، اعتماد را از بین ببرد و ارتباطات آن ها را ضعیف کند. اعضای خانواده ...

دیدگاه بیمار و خانواده درباره مشکل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل می باشد و نیازمند دریافت کمک و مساعدت است. میلیون ها نفر در سر تا سر جهان مواد مخدر ...

اختلال شخصیت هایی که احتمال اعتیاد را بالا می برد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اختلالات شخصیتی همگی سکوی پرتابی هستند که افراد را به سمت مصرف مواد مخدر پرتاب می کنند. تعدادی از اختلالات شخصیتی نقش پر رنگ تری دارند و احتمال اعتیاد به ...

برانگیزاننده های بیرونی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد خاصی در معرض خطر استفاده بیش از حد از الکل یا سایر مواد مخدر و ایجاد مشکلاتی در مصرف و سوء مصرف از آن ها قرار دارند. حساسیت آن ...

برانگیزاننده های درونی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در نظر گرفتن نقش اراده آزاد در اعتیاد به مواد مخدر، لازم است چند تمایز مهم ایجاد شود. یکی از این موارد بین اراده آزاد و انتخاب آگاهانه یا اراده ...

سابقه خانوادگی معتادان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سابقه خانوادگی یکی از بزرگترین عوامل خطر اعتیاد به مواد مخدر است. این بدان معنی است که هرکسی با اعضای خانواده اش که به موارد سوء مصرف مواد مبتلا شده ...
  • 1
  • 2