سوابق و نظرات بیماران بهبود یافته

آقای ۲۳ ساله با مصرف مقدار زیاد ماده مخدر گل

آقای ۲۳ ساله که از نوجوانی مصرف مواد مخدر را با مصرف گل و ماری جوانا شروع کرده و با بی خوابی های زیاد و بدبینی و پرخاشگری شدید و رانندگی پر خطر برای درمان اعتیاد و اختلالات روانی به ...

خانم دکتر ۲۷ ساله با مصرف هروئین، ریتالین و شیشه

بیمار خانم دکتر ۲۷ ساله ای که به دلیل اختلاف نظرهایی که با خانواده اش داشت و برای تحمل غم غربت به سمت مصرف مواد مخدر گوناگون در سطح وسیع رفته بود و متأسفانه در دام اعتیاد گرفتار شده بود ...

بیماری که به خاطر اعتیاد ۱۷ میلیارد تومان بدهی بالا آورد

بیمار آقای ۳۵ ساله، دارای شغل آزاد و شرایط کاری و مالی مناسب که مصرف هم زمان ترامادول، متادون و شیره تریاک و همچنین مصرف روزانه یک تا دو پاکت سیگار داشته و با علائم حاد روحی و روانی به ...

آقای ۵۰ ساله با مصرف طولانی شیره تریاک

بیمار آقای ۵۰ ساله با سابقه مصرف شیره تریاک به صورت خوراکی به مدت ده سال، شربت اوپیوم، قرص بوپرنورفین و سیگار و با علائم آزاردهنده و خستگی از اعتیاد خود به مواد مخدر و به صورت داوطلبانه برای ترک ...

خانم ۴۳ ساله با اعتیاد شدید به الکل

بیمار خانم ۴۳ ساله با مصرف طولانی مدت و غیر قابل کنترل مشروبات الکلی و با افسردگی و اضطراب فراوان، با خانواده جهت ترک اعتیاد به الکل، به کلینیک دی مراجعه نمود.

آقای ۳۱ ساله با سابقه مصرف یازده ساله الکل

بیمار آقای ۳۱ ساله با سابقه مصرف یازده ساله مشروبات الکلی و تحریک پذیری بالا، خشم و خشونت شدید و اضطراب فراوان به درخواست خانواده جهت بستری و ترک اعتیاد، با آمبولانس به مرکز ترک اعتیاد دی منتقل گردید.

آقای ۵۶ ساله صادر کننده فرش با سوء مصرف الکل

بیمار آقای ۵۶ ساله با مصرف بیش از حد و افراطی سیگار، تریاک و الکل و ناتوانی در کنترل مصرف مواد مخدر به کلینیک ترک اعتیاد دی مراجعه نمود. بیمار با استفاده از درمان های ترکیبی و در مدت زمان ...

آقای ۴۱ ساله قهرمان رزمی کاری که معتاد شد

بیمار آقای ۴۱ ساله از طبقات بالای اجتماع که به دلیل مصرف بیش از حد انواع مختلف مواد مخدر شرایط بسیار عالی زندگی اش را از دست می دهد و به مرحله ای می رسد که حتی نمی تواند سر ...

آقای ۴۰ ساله که با مصرف شیشه راهی بیمارستان روان پزشکی شد

بیمار آقای ۴۰ ساله پژوهشگر علمی و دارای مدرک دکترای ادبیات می باشد که مدت ۱۴ سال خارج از کشور تحصیل کرده با مصرف کریستال و شیشه راهی بیمارستان روانپزشکی شده بود و با علائم شدید و حاد به کلینیک ...

بیمار ۳۰ ساله با مصرف انواع مواد مخدر

بیمار آقای ۳۰ ساله که از ۱۵ سالگی مصرف مواد مخدر را آغاز کرده بود و به دام اعتیاد گرفتار شده بود توسط خانواده برای درمان اعتیاد و اختلالات روانی به کلینیک دی منتقل شد. پس از روند بهبودی اکنون ...

خانم ۲۲ ساله با مصرف ماری جوانا و ترامادول

بیمار خانم ۲۲ ساله با مصرف ماری جوانا، ترامادول و انواع قرص های خواب به میزان نامعلوم و سابقه اختلالات روانی و با علائم خطرناک و حاد به کلینیک ترک اعتیاد دی مراجعه نموده و در حال حاضر در سلامت ...

آقای ۲۱ ساله با مصرف ۷ سال تریاک، شیره، ماری جوانا، شیشه و هروئین

بیمار آقای بیست و یک ساله که با مصرف همزمان چند ماده مخدر و آشفتگی کامل روانی و اقدامات و تهدیدات جانی و درگیری های قضایی با علائم شدید و حاد به کلینیک ترک اعتیاد دی مراجعه نموده است.