مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نکاتی برای موفقیت در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ممکن است فرد در حال ترک سیگار، دق دل خود را سر نزدیکان خالی کند. آن ها نباید مقابله به مثل کنند. درست در همین زمان است که وی به ...

عواقب پزشکی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر چه مصرف مواد مخدر در ایران سابقه طولانی داشته و گیاهانی که مواد مخدر سنتی (همچون تریاک و حشیش) از آن ها به دست می آید از گیاهان بومی ...

مرحله آخر ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آن چه ترک سیگار را مشکل می کند شک کردن و انتظار کشیدن است. اگر برای ترک سیگار شک و تردید به خود راه بدهید خود را در موقعیت باخت ...

گاماهیدروکسی بوتیریک اسید

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
داروی تجاوز به عنف یا گاما هیدروکسی بوتیریک اسید به صورت مایع یا پودر سفید حل شده در آب، آب میوه یا الکل موجود است و کمی شور مزه است ...

نقش مذهب و شکاف بین نسلی در پیشگیری از اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خانواده می تواند با انتقال ارزش ها در فضایی حاکی از صمیمیت و همکاری مانع ایجاد شکاف نسلی و گرایش به مصرف مواد مخدر شود. نهادهای مذهبی، راهنمایی ها یا ...

تأثیر نیکوتین بر اعصاب

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعصاب تنظیم کننده و پراکنده در بدن تأثیر متضاد دارد، مثلاً تحریک عصب پاراسمپاتیک، ترشح بزاق و عصاره شیره معده را تقویت می کند، جریان قلب را کند و فعالیت ...

ارتباط بین مواد مخدر، مغز انسان و رفتار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد افیونی سیستم لیمبینگ مغز که مسئول کنترل احساسات می باشد را تغییر داده و منجر به افزایش احساس لذت می گردد. مصرف مواد افیونی باعث تغییر حالت سطوح در ...

پیامدهای پزشکی مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیش از هفت میلیون نفر در جهان از مصرف مواد مخدر غیرقانونی رنج می برند و از هر چهار مرگ یک نفر در اثر مصرف مواد مخدر غیرقانونی است. در ...

از دست دادن کنترل در معتادان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بی اعتمادی نسبت به افراد معتاد در بین اطرافیان او گسترش می یابد و فضایی به وجود می آورد که هیچ رابطه سالمی در آن شکل نمی گیرد. قهر، جدایی ...

پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خدمات برای بهبود و درمان سوء مصرف مواد مخدر به طور علمی و تخصصی در کلینیک ترک اعتیاد ارائه می شود. از آن جایی که سوء استفاده از مواد مخدر ...

رعایت عزت نفس افراد سیگاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بنابراین برای آن ها زندگی بدون سیگار لذت بخش نیست. چنان چه سعی کنید فرد سیگاری را به ترک مجبور کنید باعث می شوید که او احساس به دام افتاده ...

عوارض جانبی بنزودیازپین ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
معتادان به بنزودیازپین در معرض خطر بیشتر برای آسیب زدن به مغز و زوال عقل هستند، بنزودیازپین ها بر مغز تأثیر می گذارند که باعث افزایش اختلال در حافظه و ...