مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اختلال اجتماعی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر گاه افردی به صورت یک عمل اجباری، صرفاً یکی از روش های گریختن از تجربه شرم را مورد استفاده قرار می دهند، به چنین نظام کنترلی به سادگی وابسته ...

آسیب های اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
معمولاً خانواده فرد معتاد، در ارتباطات اجتماعی خود را ناتوان و شرمنده می بینند و دیگر افراد جامعه نیز اغلب آنان را طرد می کنند. این موضوع موجب انزوای فرد ...

راهبردهای سرکوبگرانه و پیشگیرانه اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در حال حاضر مواد مخدر خارج از کشور ما هنوز هم آزاد است. تولید مواد مخدر توسط گروه‌های بزرگ و سازمان‌یافته‌ ای که می‌توانند ماده مخدر کافی را تأمین کنند، ...

رویکردهای اساسی مبارزه با اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برنامه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر بسیار لازم و مفید هستند چرا که از هزینه ها و آسیب های فراوان بعدی برای فرد و جامعه پیشگیری می کنند. ...

مروی بر اعتیاد قشر جوان و نوجوان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک پدیده مخرب اجتماعی است، زیرا اثرات نامطلوب و عواقب وخیم آن تنها دامنگیر شخص معتاد نمی شود، بلکه همه افرادی که به گونه ای با ...

راهکارهای مقابله با اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اولین مهارتی که والدین باید در ارتباط با فرزندانشان بیاموزند، مهارت خوب شنیدن، خوب گفتگو کردن و برقراری ارتباط عاطفی با آن ها است. فرزندان و والدین در مراحل مختلف ...

مواد ‌‌مخدر و پیامدهای مصرف آن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش های انجام شده نشان می دهد که داشتن پدر و مادری مقتدر بهترین نتیجه را برای فرزندان به دنبال دارد و کمترین گرایش به مصرف ...

پدیده روانی اجتماعی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نتایج پژوهش ها نشان می دهد بین عملکرد خانواده با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. در یک پژوهش نقش عملکرد خانواده و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را در بهبودی ...

آسیب های گروه همسالان در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استعمال مواد مخدر منجر به عوارض سوء در دوران حاملگی و همچنین باعث یائسگی زودهنگام می شود و علاوه بر این ها احتمال ناباروری، باروری دیرهنگام و سقط جنین را ...

راهکار خاص ترک کراک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برخی افراد برای مقابله با حالات افسردگی و اضطراب به مصرف الکل، مسکن ها، خواب آور ها و یا ضد اضطراب هایی روی می‌آورند که ممکن است با این اقدام، ...

عوامل و انگیزه های مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحقیقاتی در دو دهه گذشته انجام شده است تا مشخص شود که مصرف مواد مخدر چگونه شروع می شوند و چگونه می توانند ادامه پیدا کنند. عوامل بسیاری در مصرف ...

راهکار خاص ترک تریاک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک هر ماده مخدری ابتدا شما باید بدانید که به یک ماده مخدر معتاد هستید، برای این آگاهی باید از شرایط اعتیاد و وابستگی به این ماده اطلاع لازم ...