مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

مهم ترین دوران برای پیشگیری از اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سوء مصرف مواد مخدر می تواند عملکرد مغز را در نواحی انگیزش، حافظه، یادگیری، قضاوت و کنترل رفتار مختل سازد، بنابراین غالباً نوجوانانی که سوء مصرف مواد مخدر دارند در ...

پیشگیری از عود مجدد اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شما هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید که فرد معتاد چه زمانی ممکن است دچار عود اعتیاد شود تنها با دانستن برخی اطلاعات می توانید تا حدودی از این ...

جلوگیری و پیشگیری از اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری از عود اعتیاد، صرفاً با افزایش هوشیاری افراد در حال پرهیز، در برابر احتمال بالای عود قابل دسترسی است. این آمادگی از طریق آموزش، سخنرانی یا گروه‌ های همیاری ...

فعالیت های پیشگیری متمرکز بر آموزش

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مراحل تدوین برنامه پیشگیری از اعتیاد عبارتست از وضع و اجرای قوانین مربوط به سوء مصرف، حمل یا فروش مواد مخدر، آموزش و تقویت بهداشت عمومی، تعیین اهداف کلی پیشگیری ...

گیاهان دارویی برای کاهش هوس مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف نادرست و با دوزهای بالای داروهای گیاهی مؤثر در ترک اعتیاد عوارض جانبی زیادی از جمله تشنج، کما، اختلالات بینایی، افزایش حرارت بدن به دلیل کاهش تعریق و یبوست، ...

اهمیت مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک تصور غلط رایج وجود دارد که مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد را تنها زمانی باید به کار برد که فردی تمایل به استفاده از آن داشته باشد با ...

عود اعتیاد به معنای شکست نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عود اعتیاد بخش فوق العاده رایج بهبودی است و درک این نکته مهم است که بازگشت به مصرف مواد مخدر به معنای شکست درمان یا بهبودی نیست. بهبود اعتیاد به ...

پیشگیری از مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ معتادی به یک باره و اتفاقی به مواد مخدر معتاد نشده است. اعتیاد همیشه از مصرف گاه به گاه یا مصرف های تفننی و تفریحی شروع می شود. زمانی ...

ضرورت مقابله با پرخاشگری برای بیمار در حال ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یکی از راه های کمک به افراد معتاد برای ترک اعتیاد انتقاد سازنده از آن هاست. تصمیم گیری در مورد تلاش برای کمک به فردی که دچار اعتیاد به مصرف ...

مدل آموزش مهارت های مقابله شناختی سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آموزش مهارت های مقابله در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر برای جلوگیری از عود اعتیاد به مواد مخدر با اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد امری ...

فنون تصمیم گیری در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تصمیم گیری در تمام مراحل زندگی بسیار مهم است اما، تصمیم درست و به موقع گرفتن در دوران ترک اعتیاد بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا که کوچکترین تصمیمی می ...

تأثیر کنترل اشتغال ذهنی بر ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که با اعتیاد به مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنند، به روش های مؤثری برای تحمل، مدیریت و ایجاد احساسات منفی در زندگی روزمره نیاز دارند. ...
  • 1
  • 2