مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

گیاهان دارویی برای کاهش هوس مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف نادرست و با دوزهای بالای داروهای گیاهی مؤثر در ترک اعتیاد عوارض جانبی زیادی از جمله تشنج، کما، اختلالات بینایی، افزایش حرارت بدن به دلیل کاهش تعریق و یبوست، ...

اهمیت مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک تصور غلط رایج وجود دارد که مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد را تنها زمانی باید به کار برد که فردی تمایل به استفاده از آن داشته باشد با ...

عود اعتیاد به معنای شکست نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عود اعتیاد بخش فوق العاده رایج بهبودی است و درک این نکته مهم است که بازگشت به مصرف مواد مخدر به معنای شکست درمان یا بهبودی نیست. بهبود اعتیاد به ...

پیشگیری از مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ معتادی به یک باره و اتفاقی به مواد مخدر معتاد نشده است. اعتیاد همیشه از مصرف گاه به گاه یا مصرف های تفننی و تفریحی شروع می شود. زمانی ...

ضرورت مقابله با پرخاشگری برای بیمار در حال ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یکی از راه های کمک به افراد معتاد برای ترک اعتیاد انتقاد سازنده از آن هاست. تصمیم گیری در مورد تلاش برای کمک به فردی که دچار اعتیاد به مصرف ...

مدل آموزش مهارت های مقابله شناختی سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آموزش مهارت های مقابله در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر برای جلوگیری از عود اعتیاد به مواد مخدر با اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد امری ...

فنون تصمیم گیری در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تصمیم گیری در تمام مراحل زندگی بسیار مهم است اما، تصمیم درست و به موقع گرفتن در دوران ترک اعتیاد بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا که کوچکترین تصمیمی می ...

تأثیر کنترل اشتغال ذهنی بر ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که با اعتیاد به مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنند، به روش های مؤثری برای تحمل، مدیریت و ایجاد احساسات منفی در زندگی روزمره نیاز دارند. ...

رابطه بین بیکاری پرکاری و عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر به چند دلیل می تواند مشکل ساز باشد و فقط با وابستگی جسمی بدن فرد به مواد مخدر خاتمه نمی یابد. سوء مصرف مواد مخدر معمولاً زندگی ...

مقابله با وسوسه در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی فکر استفاده از مواد مخدر یا نوشیدن دوباره الکل به ذهنتان می آید، به فعالیت دیگری فکر کنید که می توانید انجام دهید و باعث بهتر شدن حالتان می ...

اقدامات لازم در هنگام عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که به اشکال مختلف اعتیاد بهبود می یابند غالباً با عود اعتیاد روبرو می شوند که تقریباً به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از روند بهبودی مورد پذیرش قرار گرفته ...