مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اثرات جانبی مصرف متادون

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دسترسی به متادون توسط افراد دیگر (برای مثال اطفال) بسیار خطرناک است و می تواند موجب ایجاد علائم اوردوز شود. متادون اضافی را باید از دسترس بچه ها دور نگه ...

دلایل استفاده از دارو درمانی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هدف از درمان مواد مخدر برای کمک به افراد معتاد است که از جست و جو و استفاده از مواد مخدر خودداری کنند. درمان اعتیاد به مواد مخدر می تواند ...

جایگاه متادون در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
متادون دارویی است که در درمان اعتیاد با کمک دارو برای کمک به افراد جهت کاهش یا ترک مصرف هروئین یا سایر مواد افیونی استفاده می شود.مدت زیادی است که ...

گیاهان دارویی برای کاهش هوس مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف نادرست و با دوزهای بالای داروهای گیاهی مؤثر در ترک اعتیاد عوارض جانبی زیادی از جمله تشنج، کما، اختلالات بینایی، افزایش حرارت بدن به دلیل کاهش تعریق و یبوست، ...

خارج کردن مواد مخدر از بدن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عوامل متعددی از جمله ویژگی های خاص مواد مخدر بر توانایی کلیه ها در دفع دارو تأثیر می گذارد. برای این که دارو یا متابولیت به طور گسترده از طریق ...

علائم رایج ترک اعتیاد ناشی از مواد مخدر مختلف

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مکانیسمی که کانابینوئیدها این اثر را اعمال می کنند با سایر مواد مخدر مانند کوکائین و هروئین متفاوت است. همچنین توجه به این نکته مهم است که سیستم پاداش و ...

درمان سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با توجه به این که اعتیاد یک بیماری چند وجهی است، درمان آن نیز نیازمند ترکیب چند برنامه جامع و کلی است. درمان جسمی و درمان روحی و ذهنی برای ...

سیر مراحل خانواده در مواجهه با اعتیاد عضو معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای درمان اعتیاد یکی از اعضای خانواده ضروری است واقعیت های موجود را پذیرفت و سعی کنیم تا درمان منطبق بر اصول را برای سوء مصرف کنندگان مواد مخدر شروع ...

درمان های غیر تخصصی درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از بیماران و خانواده های آن ها با توجه به این که از اعتیاد و مشکلات آن به ستوه آمده اند به دنبال کوتاه ترین راه ها برای ترک ...

نقش خانواده در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعضای خانواده می توانند نقش و رفتارهای سالم را برای تشویق و حمایت از بهبودی اعتیاد در نظر بگیرند. به عنوان مثال، ممکن است پدر یا مادری نقش پدر یا ...

نقش خانواده در مراحل پایانی ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در یک تعریف می توان وابستگی به مواد مخدر را به عنوان یک بیماری خانوادگی تعریف نمود زیرا اغلب روابط و هنجارهای کژکارکرد گرایانه در خانواده ممکن است باعث گرایش ...

مسمومیت با داروهای ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
داروی ترک اعتیاد می تواند برای مدیریت علائم ترک، جلوگیری از عود بیماری اعتیاد یا درمان هرگونه بیماری روانی همزمان با مصرف مواد مخدر مانند افسردگی یا اضطراب استفاده شود. ...