مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نظریه جامعه شناختی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بی هنجاری که به حالت عدم هنجارمندی یا بی ریشگی اطلاق می شود، زمینه ایجاد کجروی و انحراف اجتماعی می باشد زیرا حالت بی هنجاری زمانی پیش می آید که ...

عوامل مخاطره آمیز سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عوامل شخصیتی مختلفی با مصرف مواد مخدر در نوجوانان ارتباط دارند. از این میان، بروز برخی از صفات بیشتر نشان دهنده احتمال اعتیاد فرد در آینده هستند و به طور ...

تأثیر مواد مخدر بر جوامع انسانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مت آمفتامین، یک معضل جدی بهداشت روان در جهان است که هیچ درمان تأیید شده‌ای برای آن وجود ندارد. پس از بیست سال تلاش، هیچ درمان پذیرفته‌شده‌ای یافت ...

همه گیرشناسی و قاچاق انواع مواد صناعی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مهم ترین استراتژهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی که در جهان از آن ها استفاده می شود عبارتند از آگاه سازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد ...

نقش رسانه‌ها در ایجاد آمادگی برای ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، مکمل مبارزه با مواد مخدر است. اعتیاد و گسترش آن موجب افزایش تقاضا و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاقچیان و بازار برای عرضه ...

نظریه روابط و تعاملات خانواده در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خانواده ای که در آن محبت وجود دارد، افراد آن نیز روانی شاد و دلی آرام و بانشاط دارند. به زندگی امیدوار و دلگرم خواهند بود، خود را در این ...

نظریه تعامل گرایی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استفاده نادرست از داروهای غیرقانونی می تواند خطرات را برای سلامتی، هم از نظر روانی و هم از نظر جسمی به صورت بلند مدت و کوتاه مدت ایجاد کند. اعتیاد ...

نظریه های جامعه شناختی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در معرض خطر قرار گرفتن نهاد خانواده و نگرانی شدید از اعتیاد یکی از اعضای خانواده، و این که نسل حاضر بیش از هر نسل دیگری مشکلات و پیامد های ...

روانشناسی اجتماعی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد با شخصیت ضد اجتماعی بخش عمده ای از مجرمین و زندانیان را تشکیل می‌دهند. بررسی های آماری حتی تا ۷۵% زندانیان را در شمار مبتلایان به اختلال شخصیت ضد ...

نگرش جامعه نسبت به مصرف دارو و مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر معضل بزرگی در تمام جوامع امروزی است که متاسفانه علی رغم تلاش های مسئولین رو به گسترش است و هر روز تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر ...

اعتیاد به مواد مخدر چگونه ایجاد می‌شود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فقط به این دلیل که شما یک ویژگی شخصیتی خاص دارید، به این معنی نیست که شما محکوم به مبارزه با این ویژگی تا آخر عمر هستید. البته، برای غلبه ...

اهمیت درمان اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
صرف نظر از نوع، همه داروها پتانسیل خطرناک بودن را دارند. مهم است که با عزیزان خود در مورد مواد مخدر و راه هایی که این مواد می توانند بر ...
  • 1
  • 2