مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

چگونه با ارزش ها می توان با اعتیاد مبارزه کرد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
توضیح دادن این که مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل چه عوارض خطرناکی برای سلامتی دارد، به یک معتاد بی خیال، اغلب تأثیر چندانی بر او نمی گذارد. این به ...

چگونه می توان اعتیاد را به تنهایی ترک کرد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برنامه فرآیند زندگی تأکید می کند که اعتیاد بیش از آنچه می دانید قابل غلبه است. برای این که زندگی خود را به سمت مثبت سوق دهید، یا برای کمک ...

اعتیاد خانواده به مواد مخدر و جامعه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در میان انواع آسیب های اجتماعی بیماری اعتیاد به مواد مخدر بیشترین آسیب را به خانواده ها و اجتماع می زند. اعتیاد به انواع مواد مخدر باعث بسیاری از آسیب ...

احساس شرم و گناه در فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شکستن چرخه احساس گناه و شرم که اغلب در بهبود و درمان اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد کار کوچکی نیست. مهارت ها و راه کارهایی وجود دارد که می ...

نقش معنویت در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد همه چیز را از شما دور می کند، از جمله معنویت را. مهم نیست که هدف شما چیست و چه ارتباطاتی فراتر از خود دارید و این که شما ...

مشکلات اجتماعی فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر بر عملکرد اجتماعی افراد تأثیر می گذارد و همچنین باری برای جامعه ایجاد می کند. این اختلالات منجر به شرایط پزشکی یا روانی، از کارافتادگی و مرگ ...

مشکلات مالی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف کنندگان مواد مخدر به روش های مختلف دیگران را مقصر مشکلات مالی خود می دانند. فرد معتاد بیش از حد ممکن است شریک زندگی اش را به خاطر مدیریت ...