مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نقش اراده در عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: بازیابی یک فرآیند رشد شخصی است که در آن هر مرحله خطرات خود را برای عود و وظایف توسعه ای خود را برای رسیدن به مرحله بعدی دارد. مراحل ...

عکس العمل برخی از والدین با فرزند معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درک این نکته مهم است که به عنوان والدین فرزند معتاد، اعتیاد یک بیماری است و شما قادر نیستید خود به خود آن را برطرف کنید. اعتیاد به مواد مخدر ...

پذیرش مسئولیت اعتیاد و ترک مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در میان موارد بسیاری که تازه واردان به بهبودی و ترک اعتیاد باید توجه کنند این است که چگونه می توان هوشیاری خود را به بهترین شکل مدیریت کرد. بسیاری ...

رابطه بین بیکاری پرکاری و عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر به چند دلیل می تواند مشکل ساز باشد و فقط با وابستگی جسمی بدن فرد به مواد مخدر خاتمه نمی یابد. سوء مصرف مواد مخدر معمولاً زندگی ...

روش های ناکارآمد برای مقابله با وسوسه مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر وسوسه استفاده از مواد مخدر یا نوشیدن مجدد الکل را دارید، سعی کنید تا حد ممکن به تأخیر بیاندازید. این هوس ها اغلب با گذشت مدتی از بین می ...

پیشگیری از عود در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کاهش احتمال عود مصرف مواد مخدر نه تنها شامل یافتن راه های سالم برای مقابله با مصرف مجدد مواد مخدر است، بلکه می تواند به تشخیص یک موقعیت خطرناک کمک ...

اقدامات لازم در هنگام عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که به اشکال مختلف اعتیاد بهبود می یابند غالباً با عود اعتیاد روبرو می شوند که تقریباً به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از روند بهبودی مورد پذیرش قرار گرفته ...