مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

عوامل مخاطره آمیز اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحقیقات در دو دهه گذشته تلاش کرده است تا مشخص کند سوء مصرف مواد مخدر چگونه شروع می شود و چگونه پیشرفت می کند. عوامل زیادی می توانند خطر سوء ...

ترک موفق مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر مدت کمی مواد مخدر مصرف کرده اید یا اگر از زمان اولین مصرف، زیاد دوز خود را افزایش نداده اید، راحت تر می توانید اعتیاد خود را ترک کنید ...

تغییرات جسمانی ناشی از ترک مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک اعتیاد به فرآیندی گفته می شود که بدن شما به دنبال جلوگیری از مصرف مواد مخدر می رود و یا به هر دلیلی قادر به مصرف مواد مخدر نیستید. ...

علائم ترک در افراد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک اعتیاد به فرآیندی گفته می شود که بدن به دنبال جلوگیری از مصرف مواد مخدر می رود و یا به هر دلیلی قادر به مصرف مواد مخدر نیست. تماس ...

رابطه بین بیکاری پرکاری و عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر به چند دلیل می تواند مشکل ساز باشد و فقط با وابستگی جسمی بدن فرد به مواد مخدر خاتمه نمی یابد. سوء مصرف مواد مخدر معمولاً زندگی ...

افکار منفی در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مشکلات سوء مصرف مواد مخدر اغلب با سلامت روان و افکار منفی مرتبط است. افرادی که ذهن آن ها توسط تفکر منفی کدر شده است ممکن است برای راحتی یا ...

مراقبت از جسم در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد مخدر و الکل ترکیب شیمیایی مغز را تغییر می دهد و استفاده منظم از مواد تغییر دهنده ذهن می تواند باعث ایجاد وابستگی شود. مدارهای مغزی و شیمی سعی ...

نشانه های ترک و درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی کسی به طور مکرر الکل می نوشد یا از مواد مخدر خاصی استفاده می کند، مغز او با وجود این ماده سازگار می شود. آن ها از نظر فیزیولوژیکی ...

راه کارهای مقابله با افکار منفی در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
از آن جا که منفی نگری می تواند به هوشیاری فرد آسیب برساند، مبارزه با تفکر منفی در بهبود بسیار مهم است. در بهبودی با افکار منفی خود مبارزه کنید ...

مشکلات مالی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف کنندگان مواد مخدر به روش های مختلف دیگران را مقصر مشکلات مالی خود می دانند. فرد معتاد بیش از حد ممکن است شریک زندگی اش را به خاطر مدیریت ...