مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نگرانی‌های خانواده‌های عضو معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علی رغم دیدن مصرف مواد مخدر توسط یکی از عزیزان، اعضای خانواده می توانند در حالت ایده آل نقش اصلی را در روند درمان اعتیاد بیمارشان بازی کنند. نقش خانواده ...

والدین معتاد و فرزندان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
صرف نظر از سن ما، همیشه تحت تأثیر افرادی هستیم که ما را بزرگ می کنند. این تأثیرات نه تنها شامل ژن های به ارث رسیده از والدین بیولوژیکی است، ...

کنترل اعتیاد فرزند

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فرزندانی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، اغلب بدون در نظر گرفتن نتایج منفی برای خود یا دیگران، از روش های فریبکارانه برای ایمن سازی و استفاده ...

مراقبت خویشاوندان از فرزندان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فرزندانی که در شرایط اعتیاد پدر و مادر قرار دارند اغلب بزرگسالی را ندارند که بتواند وقت را با آن ها بگذراند. داشتن احساس تسلط یا احساس موفقیت در حداقل ...

اعتیاد و تنش در نقش ها و روابط خانوادگی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یکی از اعضای خانواده به انواع مواد مخدر باعث اختلال در روند عادی زندگی شده و شرایط زندگی همه افراد را از حالت عادی خارج می کند. حضور یک ...

معضل اعتیاد در خانواده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آگاهی‌بخشی به اعضای خانواده از این که اعتیاد به مواد مخدر نوعی اختلال رفتاری است، می تواند آنان را در رفع اعتیاد از عضو آسیب‌دیده قوی دست سازد. همچنین آموزش ...

برخورد ایده آل با اعتیاد فرزندان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری خانوادگی است. این بیماری، اعضای خانواده را تحت فشار زیاد روحی و جسمی قرار می دهد، روال زندگی را به هم می زند و ...

تأثیر اعتیاد یکی از اعضای خانواده بر کل آن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: اعتیاد یکی از اعضای خانواده از مهم‌ترین آسیب‌های مؤثر در نابودی خانواده است. با پیشروی و غرق شدن فرد در اعتیاد، به تدریج اهمیتی برای خانواده خود قائل نمی‌شود ...

نقش حمایت خانواده در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
موضوع مهم تلاش همسران و مادران بیماران وابسته به مواد مخدر برای حفظ و تداوم خانواده‌هاست. مرور تجربیات بسیاری از خانواده های بیماران وابسته به مواد مخدر حاکی از این ...

تأثیر اعتیاد بر فرد مصرف کننده مواد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیشتر مواد مخدر با طغیان مدار دوپامین، سیستم پاداش مغز را به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار می دهند. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که در مناطقی از ...

نگرانی خانواده در فرآیند درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماران در ارتباط متقابل با بیماری سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است. یعنی گاهی اعضای خانواده نیاز دارند که تحت درمان دارویی و غیردارویی قرار گیرند. بیماری اعضای خانواده ...

اعتیاد چه تأثیراتی بر خانواده می گذارد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با مصرف مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی، عاطفی و روانی فرد معتاد از بین می رود بلکه تأثیر سوء مصرف مواد مخدر در خانواده نیز می تواند به همان ...