هوس سیگار کشیدن

بعد از ترک سیگار معمولاً افراد با هوس مصرف سیگار رو به رو می شوند و زمانی که شخص سیگاری در حضورشان سیگار می کشد وسوسه شده و به افراد سیگاری حسادت می ورزند در صورتی که همان افراد سیگاری از ته قلبشان دوست دارند که بتوانند سیگار را ترک کنند.

آیا باز هم هوس سیگار کشیدن می کنم

به محض این که سیگار را ترک کنید و بدن شما اشتیاق به دریافت نیکوتین را از دست بدهد تمام شستشوی مغزی باقیمانده از میان خواهد رفت و شما در خواهید یافت هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی از وضعیت خیلی بهتری برخوردارید و قادرید نه تنها پس از تنش‌ها و فشارهای زندگی بر آیید بلکه از لحظات خوش زندگی به طور کامل بهره مند شوید.

تنها یک خطر وجود دارد و آن هم تأثیر افرادی است که هنوز سیگار می‌کشند. کسی که سیگار را ترک کرده هیچ گاه نسبت به یک فرد سیگاری حسادت نمی ورزد. با توجه به آن همه شستشوی مغزی دوران نوجوانی کاملاً واضح است که این اتفاق بیفتد. این قضیه معمولاً در مراسم مهمانی و به خصوص پس از صرف غذا رخ می‌دهد. افراد سیگاری، سیگار روشن می کنند و سیگاری های سابق از مشاهده این صحنه دچار وسوسه می‌شوند.

هوس سیگار کشیدن

حسادت سیگاری های سابق به افراد سیگاری

بعضی از سیگاری‌های سابق به دو دلیل به افرادی که سیگار می کشند حسادت می کنند.

1- فقط یک نخ. به خاطر داشته باشید که چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. از دیدگاه یک فرد سیگاری به قضیه نگاه کنید، شاید شما به او حسادت کنید، در حالی که فرد سیگاری در واقع این عمل را تأیید نمی‌کند. در واقع اوست که به حال شما غبطه می خورد. دقت کنید که هر فرد سیگاری نه تنها به طور آگاهانه سیگار نمی‌کشد بلکه حتی روشن کردن سیگار هم نظر آگاهانه نیست.

به خاطر داشته باشید که وی از سیگار کشیدن لذت نمی‌برد. علت سیگار کشیدن وی آن است که او نمی‌تواند بدون استعمال دخانیات از چیزی لذت ببرد مخصوصاً به خاطر داشته باشید که فرد سیگاری مجبور است در سراسر عمر خود به این کار ادامه دهد. وی مجبور است یک عمر را با زشتی، تنفس بد، دندان های جرم گرفته، بردگی، خویش آزاری و سایه های سیاه سر کند و همه این ها برای رسیدن به هیچ هدفی نیست.

2- دومین دلیلی که چرا بعضی از سیگاری های سابق از حاضر شدن در مجالس رنج می برند این است که در آن جا یک فرد سیگاری پیدا می‌شود که سیگار می کشد و از آن جایی که او نمی‌تواند سیگار بکشد این مسئله باعث ایجاد محرومیت در او می گردد. قبل از این که احساس محرومیت کنید این مطلب را خوب به ذهن خود بسپارید، این فرد غیرسیگاری نیست که محروم شده‌ بلکه این فرد سیگاری است که از سلامتی، انرژی، پول، اعتماد به نفس، آرامش خاطر، جرأت، آزادی و عزت نفس محروم گردیده است.

حسادت ورزیدن به افراد سیگاری را از خود دور کنید و به آن ها به عنوان موجوداتی درمانده و قابل ترحم بنگرید. چرا که آن ها واقعاً این چنینند. شما یقیناً به فردی که به هروئین معتاد است حسادت نمی ورزید. در کشور انگلستان هر سال فقط ۱۰۰ نفر به خاطر مصرف هروئین می‌میرند در حالی که وابستگی به نیکوتین سالانه ۱۲۰ هزار نفر قربانی می‌گیرد و در سراسر دنیا سالانه ۲ میلیون نفر به خاطر مصرف نیکوتین قربانی می‌شوند. این مسئله بیش از تمام جنگ های دنیا در طول تاریخ انسان ها را نابود ساخته است. پس به جای حسادت نسبت به افراد سیگاری به حالشان تأسف بخورید. آن ها به ترحم شما نیاز دارند.