مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

مقایسه اعتیاد به هروئین با دیگر مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ما در مورد مواد مخدر با مشکلی سروکار نداریم که بتوان به طور منظمی دسته بندی شده و به آن پرداخته شود. به همان اندازه دقیق است که بگوییم مردم ...

مبارزه فرزندان با مواد افیونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خودمراقبتی به شما این امکان را می دهد که رفتار و مقابله سالم را برای فرزندانتان الگو سازی کنید، مثلاً اگر از محل کار به خانه می آیید، به فرزندتان ...

چگونه اپیدمی مواد افیونی اتفاق می افتد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تلاش های زیادی برای رسیدگی به بحران مواد افیونی از جمله آموزش پزشکان در مورد اعتیاد، خطرات مرتبط با مواد افیونی و گزینه های مدیریت درد انجام شد، علاوه بر ...

جایگزین های غیرافیونی برای مدیریت درد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری همیشه بهترین و منطقی ترین کار است. فرزندان ما به دلیل نداشتن آگاهی های لازم ممکن است در دام مواد مخدر بیفتند. بهترین راهکار برای جلوگیری از مصرف داروهای ...

اعتیاد و سوء مصرف مواد افیونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علاوه بر علائم رفتاری در مورد اعتیاد به مواد افیونی، فرد مورد نظر شما ممکن است علائم روانی مانند تحریک پذیری، اضطراب و افسردگی را نیز نشان دهد. آن ها ...

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری پیچیده است که شامل ناتوانی در متوقف کردن مصرف یک ماده مخدر است و می تواند منجر به طیفی از اثرات نامطلوب روانی، فیزیولوژیکی و شخصی شود. ...

افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد افیونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با درمان اعتیاد، فردی که به مواد مخدر یا الکل وابسته شده است، اغلب احتمال بیشتری دارد که بر اعتیاد غلبه کند و چندین نوع درمان در این فرآیند مفید ...

حقایقی در مورد مواد افیونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر با درد مزمن زندگی می‌کنید، احتمالاً مواد افیونی گزینه‌ای برای درمان طولانی ‌مدت ایمن و مؤثر نیستند. بسیاری از درمان‌های دیگر نیز در دسترس هستند، از جمله داروهای مسکن ...

عوارض مصرف دخانیات

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استعمال دخانیات یک شکل متداول از تفریح است که هر روز جان افراد زیادی را می گیرد، با این حال بدون در نظر گرفتن همه مطالعات متعددی که خطرات سیگار ...

برنامه های درمانی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمانگران در کلینیک های ترک اعتیاد در مورد تمامی گزینه های درمانی با شما صحبت خواهند کرد و با شما در مورد طرح درمانی موافقت خواهند کرد. آن ها می ...

آﺛﺎر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر عملکردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ انکفالین ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ گیرنده ﻫـﺎی ﭘﺮوتئینی درد در ﻃﻨـﺎب عصبی می پیوندﻧﺪ و از اﻧﺘﻘﺎل پیام درد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و اﺣﺴﺎس درد ﺟﻠﻮگیری ...

ﺗﺎریخچه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮیب ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪیـﺪ ﺗﺮیاک، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف شیره ﺑﻪ ﻃﻮر کلی و ﻣﺼﺮف ﺗﺮیاک غیر از کارﺑﺮد دارویی آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ...
  • 1
  • 2