مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اثربخشی دارو درمانی و رفتار درمانی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری قابل درمان است ولی درمان اعتیاد فاکتور هایی دارد که فرد معتاد و خانواده و نزدیکان باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند. ...

آموزش زندگی بدون مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ساختن یک زندگی جدید به دور از مواد مخدر و فضاها و افرادی که آن دوره از زندگی را برای فرد یادآوری می کنند برای همه افراد یک مرحله دشوار ...

اثرات جانبی مصرف متادون

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دسترسی به متادون توسط افراد دیگر (برای مثال اطفال) بسیار خطرناک است و می تواند موجب ایجاد علائم اوردوز شود. متادون اضافی را باید از دسترس بچه ها دور نگه ...

فرآورده های گیاهی ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گسترش روزافزون مصرف مواد مخدر، الکل و نیکوتین و مشکل بودن درمان دارویی برای ترک اعتیاد باعث می شود که بیماران به فکر درمان های دیگر باشند. بیماران در حال ...

دلایل استفاده از دارو درمانی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هدف از درمان مواد مخدر برای کمک به افراد معتاد است که از جست و جو و استفاده از مواد مخدر خودداری کنند. درمان اعتیاد به مواد مخدر می تواند ...

جایگاه متادون در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
متادون دارویی است که در درمان اعتیاد با کمک دارو برای کمک به افراد جهت کاهش یا ترک مصرف هروئین یا سایر مواد افیونی استفاده می شود.مدت زیادی است که ...

داروهای موجود برای درمان اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سه داروی مورد تأیید برای درمان وابستگی به مواد افیونی وجود دارد. بوپرنورفین، متادون و نالترکسون. هر سه این داروها در ترکیب با مشاوره و حمایت روانی اجتماعی ایمن و ...

سوء مصرف مواد مخدر در مقابل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وابستگی به مواد مخدر می تواند با داروهای مختلف، از جمله داروهای تجویزی که طبق نسخه مصرف می شوند، رخ دهد. فقط به این دلیل که یک فرد از نظر ...

نقش خشم در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کنار آمدن با کنترل خشم در حال حاضر یک مبارزه پیچیده و طاقت فرساست، اما اگر با سوء مصرف مواد مخدر همراه شود، یک احساس غیرقابل پیش بینی است. خواه ...

آگاهی از ارزشهای خود در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از مردم نمی دانند که چرا یا چگونه افراد دیگر به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کنند. آن ها ممکن است به اشتباه تصور کنند که کسانی که مواد ...

دارو درمانی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری جسمی و روحی است که ترک آن علاوه بر سم زدایی بدن از مواد مخدر مصرفی، نیازمند درمان وابستگی روحی و روانی می باشد. این سم زدایی ...

باورهای نادرست درباره اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگرچه مداخلات خانوادگی مقابله ای غافلگیرانه برای تلاش جذب عزیزان برای درمان اعتیاد به مواد مخدر است اما در واقع، این روش ها به هیچ وجه مؤثر نیستند. تصور دیگر ...
  • 1
  • 2