مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

سیگار و پیامدهای استعمال آن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
طبق بررسی های انجام شده از مراکز درمانی ترک اعتیاد و روانشناسی، افرادی که مشکلات روانی دارند بیشتر به سمت و سوی استفاده از سیگار روی می آورند چرا که ...

مضرات نیکوتین

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نیکوتین یک مایع بی رنگ، با خاصیت بازی و فرار می باشد و در معرض هوا به رنگ قهوه ای درآمده و بویی شبیه تنباکو تولید می کند. طبیعت نیکوتین ...