مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نقش و تأثیر دوﺳﺘﺎن در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نقش دوستان در ابتلا به مصرف مواد مخدر بسیار پر رنگ است. اکثر افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی معتاد شده اند تحت تأثیر دوست و رفیق شروع به ...

ارزیابی نقش ها و ارتباط آن با ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیماری اعتیاد بر تمام ابعاد زندگی تأثیر منفی می گذارد و زندگی عادی را مختل می کند. ترک اعتیاد تنها راه حلی است که باعث می شود فرد معتاد بتواند ...

اضطراب یک برانگیزاننده برای عود اعتیاد است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استرس دلیل اصلی عود اعتیاد است و بسیاری از افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، به عنوان یک روش ناسازگار برای کنار آمدن با آن، به ...

آسیب فرزند با وجود والدین معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در خانواده هایی که یکی از والدین و یا هر دو گرفتار بیماری اعتیاد هستند بچه ها دچار ضعف مراقبت شده و خواسته ها و نیازهایشان هم به دلایل مالی ...

پاسخ های خانواده ها به اعتیاد اعضاء

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیماری اعتیاد ویرانگر کانون خانواده می باشد. فرقی نمی کند که کدام عضو خانواده گرفتار بیماری اعتیاد شود. حضور یک عضو معتاد در خانواده می تواند بر روی همه ابعاد ...

برخورد ایده آل با اعتیاد فرزندان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری خانوادگی است. این بیماری، اعضای خانواده را تحت فشار زیاد روحی و جسمی قرار می دهد، روال زندگی را به هم می زند و ...

حضور یک عضو معتاد در خانواده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تأثیری که یک فرد معتاد بر روی دیگر اعضای خانواده می گذارد بسیار مخرب است. اثرات اعتیاد به مواد مخدر در خانواده بسیار آسیب زا است و اعضای خانواده فرد ...

چالش خانواده با اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
زمانی که فرزند خانواده گرفتار مصرف مواد مخدر می شود، والدین به دلالیل گوناگونی از جمله نگهداشتن آبرو، جلوگیری از تنش در خانواده، جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، جلوگیری از ...

تأثیر اعتیاد بر زندگی زناشویی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گاهی زن و شوهر در اوایل زندگی مشترک خود هستند. ممکن است هر کدام از طرفین متوجه مصرف مواد مخدر همسر شوند. موضوع مهم این است که تلاش کنید در ...

تأثیر اعتیاد بر فرد مصرف کننده مواد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیشتر مواد مخدر با طغیان مدار دوپامین، سیستم پاداش مغز را به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار می دهند. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که در مناطقی از ...

نگرانی خانواده در فرآیند درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماران در ارتباط متقابل با بیماری سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است. یعنی گاهی اعضای خانواده نیاز دارند که تحت درمان دارویی و غیردارویی قرار گیرند. بیماری اعضای خانواده ...

مهم ترین اقدامات خانواده در اوایل ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عوارض بیماری اعتیاد توسط تمام خانواده احساس می شود. خانواده درمانی می تواند مداخله مفیدی برای ترک و درمان اعتیاد باشد. نحوه برخورد خانواده در اوایل ترک عضو بیمار بسیار ...
  • 1
  • 2