مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

آشنایی با مواد مخدر و اختلالات مربوط به آن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در تمام دنیا شایع است و جزء معضلات بزرگ اجتماعی می باشد. متاسفانه دامنه مصرف مواد مخدر بسیار گسترده است و ...

دیدگاه بیمار و خانواده درباره مشکل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل می باشد و نیازمند دریافت کمک و مساعدت است. میلیون ها نفر در سر تا سر جهان مواد مخدر ...

پیش گیری از لغزش در دوران ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اکثر افرادی که اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده اند، لغزش را تجربه کرده اند. لغزش و وسوسه در ترک اعتیاد بیسار طبیعی است و نحوه مهار و کنترل ...

تأثیر اعتیاد یکی از اعضای خانواده بر کل آن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: اعتیاد یکی از اعضای خانواده از مهم‌ترین آسیب‌های مؤثر در نابودی خانواده است. با پیشروی و غرق شدن فرد در اعتیاد، به تدریج اهمیتی برای خانواده خود قائل نمی‌شود ...

همدلی اعضای خانواده با فرد مصرف کننده مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همدلی به عنوان توانایی شناخت، برداشت از چشم انداز و پاسخ به احساسات دیگران مشخص می شود. همدلی شامل مشاهده، حافظه، دانش و استدلال است که با هم ترکیب می ...

تأثیر اعتیاد بر زندگی زناشویی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گاهی زن و شوهر در اوایل زندگی مشترک خود هستند. ممکن است هر کدام از طرفین متوجه مصرف مواد مخدر همسر شوند. موضوع مهم این است که تلاش کنید در ...

پیشگیری اولیه و ثانویه در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر یعنی مجموعه ای از رفتارها که با به کار گیری اقداماتی از بروز اعتیاد به مواد مخدر و ابتلاء فرد به آن جلوگیری می ...