مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

پیامدهای طولانی مدت مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر قطعاً و بدون شک به سلامت بدن و روان آسیب های زیادی وارد می کند. برخی از این آسیب ها قابل جبران هستند یعنی با ترک مصرف ...

اعتیاد در خانواده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در حقیقت خانواده های هم وابسته ها سعی می کنند با مجاهدت و صرف انرژی فراوان رویدادها را وادار سازند آن گونه که آن ها می‌خواهند روی دهند. در غالب ...

انکار اعتیاد فرزند توسط والدین

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر چند که اطلاع و پذیرش اعتیاد به مصرف مواد مخدر فرزندان توسط والدین بسیار مشکل است ولی نحوه برخورد آن ها با این معضل بسیار حائز اهمیت است و ...

پذیرش مسئولیت اعتیاد و ترک مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در میان موارد بسیاری که تازه واردان به بهبودی و ترک اعتیاد باید توجه کنند این است که چگونه می توان هوشیاری خود را به بهترین شکل مدیریت کرد. بسیاری ...

نتیجه اعتیاد در خانواده ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از افراد مبارزه با اختلال در مصرف مواد را یک تجربه شخصی می دانند. از آن جا که مواد مضر اثرات مخربی بر مصرف کننده دارند، ممکن است بسیاری ...

عناصر درمان مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر تصمیم شجاعانه ای برای ترک اعتیاد گرفته اید به یک برنامه درمانی مناسب نیاز دارید. یک برنامه درمانی موفق اعتیاد شامل عناصر و مؤلفه هایی است که باعث می ...

مشکلات اجتماعی فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر بر عملکرد اجتماعی افراد تأثیر می گذارد و همچنین باری برای جامعه ایجاد می کند. این اختلالات منجر به شرایط پزشکی یا روانی، از کارافتادگی و مرگ ...