مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

چگونه بدانیم که فرزندمان از مواد افیونی استفاده می کند

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
توجه به این نکته بسیار مهم است که همه بیماران به درمان رسمی نیاز ندارند، زیرا برخی از افراد در ایجاد سبک زندگی بسیار خوب عمل می کنند و این ...

آیا شما قربانی اعتیاد عزیزتان هستید

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر ممکن است از مشکل خود آگاه باشند اما حتی اگر بخواهند و تلاش کنند قادر به ترک آن نباشند. اعتیاد به مواد مخدر علاوه ...

ﺧﺎﻧﻮاده و اعتیاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل دارای ﺷﺮایط و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی اﺳﺖ که ﺑﺮﺧی ﻧﻤﻮدﻫﺎ ی آن را اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺧﺎﻧﻮادگی، ﺟﺪایی یا ﻣﺮگ واﻟﺪین تشکیل می دﻫﺪ. در این ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ...

نگرانی‌های خانواده‌های عضو معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علی رغم دیدن مصرف مواد مخدر توسط یکی از عزیزان، اعضای خانواده می توانند در حالت ایده آل نقش اصلی را در روند درمان اعتیاد بیمارشان بازی کنند. نقش خانواده ...

مراقبت خویشاوندان از فرزندان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فرزندانی که در شرایط اعتیاد پدر و مادر قرار دارند اغلب بزرگسالی را ندارند که بتواند وقت را با آن ها بگذراند. داشتن احساس تسلط یا احساس موفقیت در حداقل ...

رابطه اعتیاد پدر و مادر با زندگی فرزندان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اکثر فرزندانی که در دامن والدین معتاد بزرگ می شوند و پرورش می یابند، با کمبودهای شدید عاطفی و محرومیت های مادی فراوان رشد می کنند. این کودکان انواع بد ...

رشد فرزند در دامن والدین معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
از هر 5 کودک 1 کودک در خانه ای بزرگ می شود که والدین آن مواد مخدر یا الکل مصرف می کنند. صدمات ناشی از اعتیاد والدین در سنین نوجوانی ...

اعتیاد والدین به مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وجود خشونت، بحران‌‏های دائمی و رفتارهای ناهنجار در خانواده هایی که والدین معتاد دارند، باعث تخریب شضخصیت فرزندان و ابتلای آن ها به افسرگی و اضطراب می شود. افت تحصیلی ...

آسیب های اعتیاد در خانواده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خانواده منبع اصلی دلبستگی، پرورش و معاشرت برای انسان ها در جامعه کنونی ما است. بنابراین، تأثیر اختلالات استفاده از مواد مخدر بر روی خانواده و اعضای خانواده فردی شایسته ...

نگرانی خانواده در فرآیند درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماران در ارتباط متقابل با بیماری سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است. یعنی گاهی اعضای خانواده نیاز دارند که تحت درمان دارویی و غیردارویی قرار گیرند. بیماری اعضای خانواده ...

اعتیاد چه تأثیراتی بر خانواده می گذارد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با مصرف مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی، عاطفی و روانی فرد معتاد از بین می رود بلکه تأثیر سوء مصرف مواد مخدر در خانواده نیز می تواند به همان ...