روش های مورد استفاده در کاهش و ترک سیگار

ویژگی های مصرف کنندگان برای هر روش ترک سیگار باید به طور جداگانه بررسی شود. ویژگی های اجتماعی جمعیت شناختی، ویژگی های رفتار سیگار کشیدن، و طرح ترک یا کاهش مصرف سیگار. از آن جایی که ترکیب انواع مختلف روش های ترک مؤثرتر تلقی می شود، استفاده از روش های توقف چندگانه در مقایسه با استفاده از یک روش واحد بسیار مفیدتر است.

روش های مختلف ترک سیگار

علاوه بر روش‌های سنتی ترک سیگار مانند درمان جایگزین نیکوتین، روش‌های جدیدی مانند سیگارهای الکترونیکی به جعبه ابزار ترک سیگار اضافه شده ‌است. سیگارهای الکترونیکی در حال حاضر در تلاش برای ترک یا کاهش مصرف سیگار استفاده می‌شوند و ویژگی‌های استفاده‌کنندگان از روش‌های مختلف را ترسیم می کنند. اکثر افراد سیگاری‌ در حال حاضر سعی در ترک سیگار دارند و متداول‌ترین روش‌های ترک سیگار، درمان‌های جایگزین نیکوتین و سیگارهای الکترونیکی را امتحان می کنند.

افراد سیگاری که برای ترک سیگار اقدام می کنند بیشتر مصرف کنندگان مسن و بزرگسال و یا زنان جوان و سیگاری های شدید هستند. در مورد ترجیحات کمک جویانه افراد سیگاری برای روش های ترک سیگار و ویژگی های آن ها بهتر است که با مشورت پزشک متخصص ارائه شود.

دلایل ترک سیگار

ترک سیگار در جمعیت بزرگسال برای تسریع کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار ضروری است. شیوع استعمال دخانیات در جمعیت جوان بین سیزده تا پانزده زیر سه درصد است که نشان دهنده چشم انداز مثبت برای کاهش مرگ و میر ناشی از سیگار است. کنترل مصرف دخانیات، کار آسانی نیست و باید از خانواده ها و مدارس شروع شود. حدود هشتاد درصد از افراد سیگاری قصد ترک سیگار دارند که نشان ‌دهنده پتانسیل افزایش فعالیت ترک است. افزایش موفقیت آمیز ترک سیگار در جمعیت بزرگسال سلامت جمعیت را به طور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد، اما شواهد تجربی نشان می دهد که بسیاری از سیگاری ها برای ترک سیگار تلاش می کنند.

روش های مورد استفاده در کاهش و ترک سیگار

رایج ترین روش ترک سیگار

به طور کلی، ترک سیگار بدون کمک رایج‌ترین راه برای ترک سیگار است، اگرچه مطالعات نشان می‌دهد که برخی از انواع کمک‌های ترک سیگار مبتنی بر شواهد بهتر از عدم کمک است، و روش‌های متعدد ممکن است شانس ترک موفقیت‌آمیز را به شدت کاهش دهد. در مقایسه ترک اعتیاد به سیگار با کمک گرفتن از یک کلینیک معتبر ترک اعتیاد، شانس موفقیت ترک کامل سیگار را به شدت افزایش می دهد.

داروهای ترک سیگار

داروهای تجویزی بوپروپیون و وارنیکلین، مشاوره ترک اعتیاد و رفتار درمانی، می تواند به کاهش و ترک مصرف سیگار کمک کند. همچنین مشوق ها برای افزایش نرخ ترک و بهبود اعتیاد به سیگار بسیار مفید است. یک درمان مداخله ای با داروهای ترک سیگار، علاوه بر مشاوره استاندارد برای کمک به افراد سیگاری برای ترک اعتیاد می تواند مفید واقع شود.

در دهه گذشته، استفاده از سیگارهای الکترونیکی افزایش یافته است و سیگارهای الکترونیکی به یک کمک اضافی برای ترک سیگار تبدیل شده اند. بیشترین سهم مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی در میان سیگاری های سابق و روزانه یافت می شود. دلایل گزارش شده برای استفاده، سلامتی بهتر و ننگ ناشی از کشیدن سیگارهای قابل احتراق است. مایع الکترونیکی حاوی نیکوتین و در دسترس بودن یک محصول تنباکوی جایگزین احتمالاً نقش بزرگی در ترک سیگار دارد.

ترکیب چند روش درمان اعتیاد به سیگار

داروهای تجویزی مانند وارنیکلین و سیگارهای الکترونیکی میزان موفقیت در مداخلات ترک سیگار و کارآزمایی‌های کنترل تصادفی را افزایش می‌دهد. همچنین، ترکیب چندین محصول  ترک سیگار منجر به ترک بلندمدت بالاتری نسبت به استفاده از یک محصول می شود.

افزایش استفاده از کمک برای ترک سیگار بسیار گزارش شده است و همچنین افزایش جستجوهای اینترنتی برای اطلاعات در مورد کلینیک های معتبر ترک اعتیاد بسیار خوشحال کننده است. با این حال، ترجیحات سیگاری ها برای روش های ترک سیگار به تدریج در طول زمان تغییر می کند، با افزایش تلاش برای ترک بدون هیچ کمکی و استفاده بیشتر از سیگارهای الکترونیکی باعث ناامیدی افراد سیگاری برای ترک می شود.