مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

خطر سیگارهای الکترونیکی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هم جوانان و هم بزرگسالان کمبود دود را جذاب می دانند. سیگارهای الکترونیکی بدون بو، انگ سیگار کشیدن را کاهش می دهند. هم سیگارهای الکترونیکی و هم سیگارهای معمولی حاوی ...

ترک سیگار به کمک هیپنوتیزم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استفاده از هیپنوتیزم درمانی برای ترک سیگار، موفقیت افراد سیگاری را در روش ترک سیگار بیش از سایر روش های ترک سیگار، افزایش می دهد زیرا اعتیاد به سیگار یک ...