عوامل خطر ساز اعتیاد به مواد مخدر

عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، عوامل عاطفی، وضعیت اقتصادی، وضعیت دوران تحصیل، میزان فرهنگ خانواده و میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد به انواع مواد مخدر تأثیر مستقیم دارند.

عوامل خطر ساز اعتیاد به مواد مخدر

عوامل یادگیری شامل شرطی سازی، اثر تقویت کنندگی مصرف و بازدارندگی محرومیت به تنهایی توجیه کننده شروع و ادامه مصرف مواد مخدر در بیماران نیستند. در برخی شرایط مصرف طولانی مدت مواد مخدر، منجر به اعتیاد نمی شود. مثلاً شانس اعتیاد به مواد مخدر در بیمارانی که در طی بستری در بیمارستان به دلیل درد، مواد مخدر دریافت نموده اند بسیار کم است.

تنها دوازده درصد از سربازان آمریکایی که در ویتنام مصرف کننده هروئین بودند پس از سه سال از بازگشت به کشورشان عود وابستگی به هروئین داشتند. این یافته ها بیانگر وجود عوامل خطرساز است که در کنار عواملی نظیر یادگیری و بیولوژی منجر به سوء مصرف مواد مخدر می شود.

عوامل مهم اعتیاد به مواد مخدر

عواملی که باعث افزایش شانس سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر می شود در طی سال ها توسط محققین ارزیابی شده و خطرسازترین آن ها عبارتند از عوامل بیولوژیکی، ویزگی های فردی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی.

عوامل بیولوژیکی اعتیاد به مواد مخدر

شاید بیشترین مطالعات ژنتیکی سوء مصرف مواد مخدر در والدین الکلیک صورت گرفته باشد. الکلیسم در والدین پیشگیری کننده سوء مصرف الکل و دیگر مواد، پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی در دوران نوجوانی است. این آسیب پذیری ژنتیکی در مورد دیگر مواد مخدر نظیر کانابیس، سیگار و هروئین شناخته شده است.

عوامل خطر ساز اعتیاد به مواد مخدر

ویژگی های فردی اعتیاد به مواد مخدر

 • پرخاشگری و کنش نمایی هیجانات
 • اختلال در کارکردهای شناختی نظیر اشکال در برنامه ریزی، توجه و تمرکز، منطق انتزاعی، آینده نگری، قضاوت، برآورد زیاد از سوء مصرف مواد مخدر در جامعه، نگرش مثبت به مواد مخدر
 • فرار از مدرسه
 • وضعیت تحصیلی نامناسب
 • اختلالات خلقی و اضطرابی
در مقابل، برخی از ویژگی های فردی نظیر موفقیت های تحصیلی در مدرسه، اهداف بالای تحصیلی، هوش بالا، توانایی کنترل هیجانات، توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران، اعتماد به نفس بالا، توانایی حل مسئله، انعطاف پذیری و اعتقادات صحیح مذهبی، به عنوان عوامل محافظت کننده در برابر گرایش اعتیاد به مواد مخدر شناخته می شوند.

عوامل خانوادگی اعتیاد به مواد مخدر

 • از دست دادن والدین به دلیل فوت، طلاق و یا زندانی شدن آن ها.
 • حمایت زیاد و یا کنترل زیاد توسط یکی از والدین (معمولاً مادر)
 • پدری که از نظر عاطفی سرد باشد و حضور فعال در منزل نداشته باشد.
 • وابستگی خیلی زیاد به یک خواهر یا برادری که مصرف کننده مواد مخدر است.
 • مقصر شمردن مرتب کودک به دلیل مشکلات مختلف در خانواده.
 • مصرف مواد مخدر در یکی از والدین که از طریق الگو برداری فرزند، شانس مصرف مواد مخدر را در او افزایش می دهد.

عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر

عوامل اجتماعی از مهمترین عوامل شروع مصرف مواد مخدر شمرده می شوند. شیوع بالای مصرف مواد مخدر در جامعه به خصوص در گروه همسالانی که فرد با آن ها تقابل دارد می تواند از عوامل شروع مصرف مواد مخدر باشد.

این عوامل از طریق فشار همسالان، تلاش برای همراهی و مطرح نمودن خود در گروه همسالان، در معرض قرار گرفتن و دسترسی آسان به مواد مخدر، درک غلط طبیعی بودن مصرف مواد مخدر اثر می کنند. تأثیر این عوامل در دوران تغییر موقعیت اجتماعی به خصوص ورود به مقاطع جدید تحصیلی راهنمایی و دبیرستان بیشتر است.