الکلیسم

الکلیسم
طبق دیدگاه پزشکی، شخصی که به صورت افراطی، غیر قابل کنترل، مزمن و در حد عادت و وابستگی، مشروبات الکلی بنوشد، مبتلا به اختلال الکلیسم است و به شخص مبتلا به الکلیسم، الکلی گفته می شود.

اختلال الکلیسم با تخریب فراوان جسمانی، روانی، عملکرد اجتماعی و روابط بین فردی همراه است. تعریف وابستگی به الکل مشکل است، اما می توان گفت که شخص الکلیک کسی است که بدون خوردن الکل نمی تواند به زندگی ادامه دهد، یعنی می آشامد تا زنده بماند و زندگی می کند تا بیاشامد.

به عقیده ی ای.ام.جلینک، الکلیسم به هر گونه مصرف مشروبات الکلی که برای فرد یا اجتماع یا هر دو زیان آور باشد، گفته می شود. از نظر وی، وقتی شخص الکل می نوشد، تأثیرات زیستی-شیمیایی آن بر مغز تمایل یا گرایش بدنی مقاومت ناپذیری را برای نوشیدن مقادیر زیادی از الکل ایجاد می کند. از نظر جلینک، اختلال الکلیسم به پنج دسته ی متفاوت تقسیم شده است.

انواع الکلیسم

  • الکلیسم آلفا: وابستگی مستمر و صرفاً روانی به نوشیدن الکل توصیف می شود. از الکل و اثراتش به منظور تسکین ناراحتی های جسمانی و عاطفی استفاده می شود(بدون از دست دادن کنترل و بدون بروز نشانه های وابستگی جسمانی).
  • الکلیسم بتا: مشابه نوع آلفا است، اما شخص با نوشیدن مداوم الکل و افزایش مقدار آن با اختلالات فیزیولوژیکی چون زخم معده، زخم اثنی عشر، بیماری های کبدی، قلبی و عروقی مواجه می شود. در این مرحله، بیمار با تضعیف روانی جدی مواجه نمی شود.
  • الکلیسم گاما: الکلیسمی است حاد که شخص با دو پدیده ی تحمل (کاهش تأثیر با تکرار مصرف) و وابستگی (جسمانی و روانی) مواجه می شود. این نوع الکلیسم در ایالات متحده آمریکا شایع تر است، یعنی این افراد وقتی شروع به نوشیدن الکل می کنند توانایی قطع کردن آن را ندارند. در این نوع الکلیسم، شخص می تواند دوره هایی را به علت به مخاطره افتادن تندرستی یا بروز اختلال حافظه از نوشیدن پرهیز کند. همچنین، با افزایش تحمل و در زمان قطع الکل علائم محرومیت سریع در فرد ظاهر می شود.
  • الکلیسم دلتا: الکلیسمی است مزمن که شخص مبتلا با پدیده ی تحمل، ترک ناتوانی در پرهیز مواجه می شود. در این نوع الکلیسم، شخص مدام در حال نوشیدن است و به عدم توانایی در پرهیز از نوشیدن، حتی برای زمانی کوتاه مبتلا است. این نوع الکلیسم در کشورهای شراب خیز اروپایی چون فرانسه دیده می شود.
  • الکلیسم اپسیلون: الکلیسمی است که با الگویی از باده گساری افراطی (پاروکسیمال) با دفعات می خوری شدید که در طی آن فرد مبتلا به مدت چند روز تا چند هفته الکل می نوشد، مشخص می شود. بیمار به قدری الکل می نوشد تا از پای در آید و پس از بهبودی ممکن است هفته ها یا ماه ها پرهیز کرده و مجدداً الگوی مصرفی قبلی را از سر گیرد. این نوع الکلیسم به دیپسومانیا مشهور است.

الکلیسم

الکل به عنوان یکی از مواد روانگردان عمده مورد مصرف در سراسر دنیا است و بیشتر افراد به علت احساس عدم امنیت اجتماعی، عدم توانایی روبرویی با واقعیت و به منظور فرار از مشکلات به الکل پناه می برند. درحقیقت، با مصرف الکل و به دلیل اثرات کوتاه مدت آن برخی از مشکلات فرد الکلی ظاهراً کم رنگ می شوند و همین عامل باعث می شود که مصرف کنندگان آن دفعات و مقدار مصرف الکل را افزایش دهند و به آن وابسته شوند.

ترک الکل

افرادی که نشانه های اعتیاد به الکل دارند و نمی توانند مصرف خود را متوقف کنند می بایست برای ترک الکل به مراکز ترک اعتیاد مراجعه نمایند. توجه داشته باشید که ترک الکل در منزل و مشاوره گرفتن از دوستان و آشنایان و افراد غیرمتخصص کمکی به ترک الکل نمی کند و اغلب تلاش های غیرعلمی برای ترک با شکست مواجه می شود.

کلینیک ترک اعتیاد دی با بیش از 20 سال تجربه موفق در ترک الکل و ترک انواع مواد مخدر به سرپرستی دکتر شهرام حسام بختیاری، متخصص روانپزشکی آماده ارایه خدمات ترک و بستری اعتیاد به هموطنان عزیز می باشد.