ریسک کشیدن سیگار

سیگار کشیدن حتی به صورت تفننی و تفریحی اشتباه غیر قابل جبرانی است که منجر به اعتیاد به آن می شود. اکثر افراد سیگاری به نیت اعتیاد به سیگار لب نزده اند. ریسک بزرگی انجام داده اند و از آن به بعد مجبور به روشن کردن سیگار بعدی شده اند.

بسیاری از انسان ها مجبور شده اند دوره های خطرناک و نهایتاً سودآور را طی کنند تا توانایی های خود را گسترش دهند و به دیگران کمک کنند. ما همه اشتباه می کنیم ولی گاهی فقط با ریسک کردن و اشتباه کردن است که می فهمیم واقعاً چه توانایی هایی داریم.

اشتباه سیگار کشیدن در سن پایین

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که همه ما سیگاری ها مخصوصاً در سن پایین می کنیم این است که سیگار دوم هم می کشیم. اگر فقط سیگار اول را می کشیدیم و متوجه می شدیم که حالمان را خراب می کند و احساس تهی بودن به جای می گذارد، آن وقت از دام سیگار رهایی پیدا می کردیم. میلیون ها نفر سیگار را امتحان می کنند ولی هیچ وقت سیگاری نمی شوند.

چندتایی پک می زنند، از آن لذت نمی برند و هیچ گاه دوباره به سراغش نمی روند. ولی ما سیگاری ها چه کردیم؟ برگشتیم و دوباره امتحان کردیم بدون اینکه متوجه عوابقش شویم. نگران آن شصت هزار سیگار بعدی که پس از سیگار دوم یا سوم خواهیم کشید، نبودیم و از آن نترسیدیم. خیلی سرمان گرم این بود که سعی کردیم سرفه نکنیم یا همه دود را به داخل ریه هامان ندهیم.

انتخاب گزینه پرخطرتر

اگر همیشه گزینه پرخطرتر را انتخاب می کنید به این معنا نیست که آدم بهتر یا بدتری هستید. بیشتر به خلق و خو و شرایط خاص بستگی دارد. اگر آدمی هستید که بیشتر وسوسه می شوید پس معلوم می شود گاهی دوست دارید ریسک کنید.

ریسک کشیدن سیگار

سیگار کشیدن ارزش ریسک کردن دارد

ممکن است در مورد سیگار کشیدن بگویید: «می دانم خطرناک است ولی لذتی که از آن می برم ارزش ریسک کردن و هزینه ای که برای زندگی و سلامتم می پردازم را دارد» حسرت کشیدن در مورد سیگار فایده ای ندارد چون سود یا پاداشی ندارد. شما مدتی سیگار را کنار می گذارید ولی دیگران هنوز به شما تعارفش می کنند، چون متوجه نیستند که ترک کرده اید یا می خواهند شما را دوباره به داخل کشتی در حال غرق شدنشان بکشانند. تداوم سیگار، کشیدن ریسک نیست قطعیت محض است. چون قطعاً شما را کنترل خواهد کرد و برایتان تعیین می کند که زندگی را چگونه بگذرانید.

سیگار کشیدن یک نعمت یا یک نکبت

عمل کردن طبق غریزه و هیجانات، نه بر اساس احتیاط و عقل می تواند یک نعمت یا یک نکبت باشد. وقتی باید در مورد سیگار کشیدن تصمیم بگیرید باید این نگرش را عوض کنید. چون کشیدن یک سیگار دیگر شما را در جاده ای به پیش می برد که قبلاً در آن جاده بوده اید، و در آن از ریسک هیجان انگیز یا پاداش لذت بخش خبری نیست بلکه درد آزار دهنده ای است که نمی توان آن را تسکین داد.

ترک هوشمندانه سیگار

حال که متوجه شدید تصمیم اشتباهی گرفتید بهتر است هر چه زود تر تصمیم درست را بگیرید. برای ترک سیگار کافیست اراده کنید و گام اول را بردارید. وقتی تصمیم بگیرید آخرین سیگارتان را بکشید واقعاً بر کشیدن سیگار غلبه خواهید کرد. نیکوتین موجود در سیگار قدرت اراده شما را سست می کند. اولین بار خواهد بود که واقعاً قادر می شوید در رابطه تان با سیگار دست به انتخاب بزنید با این همه اطلاعاتی که تا به حال کسب کرده اید، دیگر هیچ گاه نمی توانید به آن بهانه هایی که هر روز سرهم می کردید متوسل شوید. اگر سیگار کشیدن را ادامه دهید، بدان معناست که مطابق میلتان زندگی نمی کنید شما دارید آن زندگی را می کنید که وقف شرکت های تولید سیگار شده است.