چرخه اعتیاد

ناآگاهی از خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر بسیار مهم است. شما با خطرات مصرف مواد مخدر آشنا شده اید. همان طور که ملاحظه کردید عوارض متعدد و وخیم و ...

درباره کلینیک دی

کلینیک روانپزشکی و درمان اعتیاد دی با نام ثبتی (پردیس طب الوند به شماره ثبت ۳۰۸۲۰۳) توسط دکتر شهرام حسام بختیاری متخصص روانپزشکی بنیان گذاشته شد. وی در سال 1377 با ...

درمان اعتیاد

سوء مصرف یا وابستگی به مواد اعتیاد آورکه اصطلاحاً اعتیاد نامیده می شود، یک بیماری مغز و مربوط به تخصص روانپزشکی بوده و درگفتار عامیانه به درمان این بیماری ترک ...

درمان بیماری اعتیاد

درمان اعتیاد به مواد مخدر با توجه به نوع ماده مصرفی توسط فرد بیمار با کمک یک پزشک یا کلینیک قابل انجام است. در این زمینه داشتن یک تیم متخصص ...

مفهوم اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد یک بیماری مزمن است. در کتاب های پزشکی مشکلات ایجاد شده بر اثر مواد مخدر به دو دسته تقسیم شده اند که یکی مسائل مربوط به خود مصرف است ...