اعتیاد به ماری جوانا

ماری جوانا به برگ ها، گل ها، ساقه ها و دانه های خشک شده گیاه کانابیس ساتیوا یا کانابیس هندی اشاره دارد. این گیاه حاوی ماده شیمیایی تغییر دهنده ذهن ...

ترک ماری جوانا

ماری جوانا، کانابیس، گراس، علف نام های رایجی که امروزه بین مصرف کنندگان شناخته شده است. این گیاه نوعی محرک و یکی از فعال کننده های روان است که از گل ...

ترک وید

وید، گل، گرس، علف و یا همان ماری جوانا است که امروزه نوجوانان و جوانان به خاطر شادی آور بودن آن از این ماده مخدر استقبال می کنند. این ماده ...

سوء مصرف ماری جوانا

بسیاری از مردم از ماری جوانا برای خوددرمانی یک مشکل سلامت روان استفاده می کنند. سم زدایی پزشکی زمینه را برای درمان اعتیاد به ماری جوانا در کنار یک اختلال ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گراس، گرَس، وید، گل ترکیبی از گیاه شاه دانه است که امروزه بعنوان یک نوع ماده روان گردان و اعتیادآور استفاده می شود و در جوامع امروزی شیوع ...

کانابیس

کانابیس (شاهدانه) گیاهی است که محصولات مخدر روانگردانی از آن به دست می‌آید. ماری‌جوانا و حشیش در این دسته از مواد مخدر قرار می گیرند. کانابیس را به روش های ...