مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اثرات مصرف حشیش

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اثرات هر ماده مخدر از جمله حشیش از فردی به فرد دیگر متفاوت است. چگونگی تأثیر حشیش بر روی افراد به چیزهای زیادی از جمله اندازه، وزن و سلامت آن ...

رایج ترین مواد مخدر در جهان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد مخدری که از گیاه شاهدانه به دست می آیند رایج ترین و پر مصرف ترین مواد مخدر در جهان هستند، که هر دو جزء دسته مواد روانگردان هستند. حشیش ...