مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اشتغال زنان معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد معتاد بخاطر وابستگی که به مصرف مواد مخدر دارند با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. مشکلات اجتماعی، مشکلات مالی، مشکلات روانی و ... یکی از مشکلات مهمی ...