فرآیند توان‌بخشی والیوم

برای بسیاری، علائم ترک سخت ترین بخش اعتیاد به والیوم است، اما درمان با کمک پزشکی می تواند این علائم را کاهش دهد. علائم برای کسانی که دوزهای بزرگ‌تر و مکرر مصرف کرده اند شدیدتر است. فرآیند سم زدایی والیوم ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. ترک ناگهانی می تواند خطرناک باشد.

فرآیند توان‌ بخشی والیوم

پس از اتمام سم زدایی، درمان بستری و درمان سرپایی، نوبت به مهارت های آموخته شده و مقابله با دنیای بیرون در طول مراقبت های بعدی می رسد.

مراقبت‌های بعدی ترک اعتیاد از نظر فنی انتقال مجدد به جامعه است که مجهز به ابزارهای موجود در طول درمان است. برخی از خدمات مراقبت‌های بعدی که به زندگی بدون مواد مخدر پس از توان ‌بخشی کمک می‌کنند عبارتند از گروه‌های خودیاری، جلسات دوازده مرحله‌ای و فعالیت‌های داوطلبانه که سبک زندگی هوشیار را ترویج و حمایت می‌کنند. همچنین مهم است که به مشاوره ادامه دهید تا به شما در مقابله با مبارزات روزمره کمک کند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که باید در مورد بهبودی در نظر داشت این است که فرآیندی نیست که در آن عجله کرد. هیچ چارچوب زمانی مشخصی برای تکمیل فرآیند توان ‌بخشی ارائه نشده است. آرامش و صبور بودن در این دوران کلیدی است. به یاد داشته باشید، یک قدم کوچک به سمت بهبودی بهتر از اقدام نکردن است.

برنامه های توان ‌بخشی والیوم

بسته به شدت اعتیاد شما به والیوم یا دیازپام، نوع برنامه توان ‌بخشی که برای شما مفید است ممکن است برای شخص دیگری جواب ندهد. برای یافتن برنامه مناسب برای خود، مهم است که صادقانه و علنی در مورد مبارزات خود با دارو صحبت کنید.

به عنوان مثال، فردی که چند سالی از والیوم سوء استفاده کرده است، ممکن است درمان بستری را برای سلامتی خود مفید بداند. این نوع درمان به فرد این فرصت را می‌دهد که تنها بر روی بهبودی خود تمرکز کند بدون این که توسط دنیای بیرون و مهم‌تر از همه، محرک‌های آن‌ها پرت شود.

شخصی که به تازگی استفاده نادرست از والیوم را در چند ماه گذشته آغاز کرده است، ممکن است مراقبت های سرپایی را مفیدتر بداند. آن‌ها ممکن است در نقطه ای باشند که استفاده نادرست از والیوم تمام زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار ندهد، اما شروع به تبدیل شدن به یک موضوع قابل تشخیص کرده است. با مشاوره مناسب، بهبودی می‌تواند امکان‌پذیر باشد، حتی اگر استفاده نادرست به اندازه فردی که تحت مراقبت بستری است، متوسط نباشد.

فرآیند توان‌بخشی والیوم

بهترین داروهای بازپروری برای اعتیاد به والیوم

آن‌هایی که شدیداً به والیوم معتاد هستند یا از اعتیاد به مواد دیگری نیز رنج می برند، اغلب شروع به بهبودی در بازتوانی می کنند. بسیاری از مراکز درمانی والیوم با سابقه بهبودی قوی وجود دارد که هر کدام رویکرد خاص خود را برای درمان اعتیاد دارند.

توان ‌بخشی بستری برای افراد معتاد به والیوم

توان ‌بخشی بستری برای روند بهبودی بسیار مهم است و ثابت شده است که شانس بهبودی موفق بدون عود را برای کسانی که سابقه سوء مصرف شدید والیوم دارند افزایش می دهد.

توان ‌بخشی بستری انتخاب خوبی برای کسانی است که با اعتیاد به مصرف با چند مواد دست و پنجه نرم می کنند. کسانی که به بیش از یک ماده معتاد هستند برای هر اعتیاد موجود نیاز به درمان دارند. علائم ترک والیوم می تواند علائم ترک از مواد دیگر را تقلید کند، اما یک متخصص اعتیاد می‌تواند درمان اعتیاد چند ماده را به صورت تخصصی انجام دهد.