آقای ۲۳ ساله با مصرف مقدار زیاد ماده مخدر گل

آقای ۲۳ ساله که از نوجوانی مصرف مواد مخدر را با مصرف گل و ماری جوانا شروع کرده و با بی خوابی های زیاد و بدبینی و پرخاشگری شدید و رانندگی پر خطر برای درمان اعتیاد و اختلالات روانی به کلینیک دی مراجعه نمود. پس از روند بهبودی اکنون در سلامت کامل به سر می برد.

شرح حال بیمار

بیمار آقای ۲۳ ساله که از ۱۵ سالگی مصرف مواد مخدر را با ماری جوانا شروع کرده و با مصرف ماده مخدر گل به میزان بسیار زیاد و مصرف کوکائین و همچنین رابطه های جنسی تعریف نشده و اعتیادی و همچنین با میزان بی قراری خیلی زیاد به طوری که نمی توانسته برای مدت کوتاه یک جا بنشیند، با بی خوابی های زیاد و بدبینی و حساسیت نسبت به برادرش، پرخاشگری شدید در منزل به شکل فحاشی و شکستن ظروف و درگیری فیزیکی با پدر و مادر، رانندگی پر خطر و تصادفات پر خطر متعدد، نشخوار و وسواس فکری، برای درمان اعتیاد و اختلالات روانی به کلینیک دی مراجعه نمود.

گزارش بدو ورود بیمار

بیمار به شدت بی قرار و آشفته با مصرف روزی سه پاکت سیگار و گل به مقدار زیاد و با علائمی مانند پرخاشگری و فحاشی، حاشیه پراکنی، پرگویی، توهم، هذیان و تحریک پذیری به درخواست خانواده و با آمبولانس به کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی منتقل شد.  

وضعیت فعلی بیمار

در حال حاضر بیمار مصرف هر گونه ماده مخدری را ترک کرده، بی قراری و اضطراب ندارد، پرخاشگری و تحریک پذیری ندارد و پدر و مادر بیمار در اولین ملاقات پس از بستری فرزندشان می گویند که انگار معجزه ای رخ داده و هرگز باور نمی کردند که پسرشان در این مدت کوتاه این گونه تغییر کند و آن ها به آرزویشان برسند. 

توصیه های بیمار

بیمار با خنده می گوید که خودش هم هرگز فکر نمی کرده که بتواند بدون مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل زندگی کند، با این که بیمار به درخواست خانواده و با انکار و اکراه بستری شده بود، اکنون بسیار خوشحال است و می گوید رفتارهایی که داشته تحت کنترل خودش نبوده و هرگز دلش نمی خواسته با پدر و مادرش بدرفتاری کند و بارها آرزوی مرگ خودش را کرده بوده است و این قدرت کنترل مواد مخدر است که انسان ها را به این نقطه تاریک می کشاند.  

نظر بیمار در مورد کلینیک ترک اعتیاد دی

طریقه انتخاب کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی را معرفی دوستانشان عنوان کردند. بیمار بسیار خوشحال است و می گوید علاوه بر تشکر و قدردانی فراوان از جناب دکتر بختیاری، از کادر کلینیک دی بسیار راضی بوده، از پرسنل  خدمات تا پزشکان و پرستاران و روان درمانگرشان باعث شده اند که در واقع ایشان بتواند بیماری اعتیاد خود را به بهترین شکل ممکن درمان کند.