آقای ۵۰ ساله با مصرف طولانی شیره تریاک

بیمار آقای ۵۰ ساله با سابقه مصرف شیره تریاک به صورت خوراکی به مدت ده سال، شربت اوپیوم، قرص بوپرنورفین و سیگار و با علائم آزاردهنده و خستگی از اعتیاد خود به مواد مخدر و به صورت داوطلبانه برای ترک اعتیاد خود به کلینیک دی مراجعه نموده است.

شرح حال بیمار

بیمار آقای ۵۰ ساله با سوء مصرف شیره تریاک به مدت ده سال و استعمال بیش از اندازه سیگار و داروهای آرامبخش دچار آسیب های جسمی و روحی شده و مدت چهار ماه است که در خواب احساس خفگی و گرفتگی قلب می کند و با استرس از خواب می پرد. بیمار دچار اختلال خواب شدید شده و در این مدت تصمیمات آنی می گیرد و پرحرفی دارد.

گزارش بدو ورود بیمار

بیمار ۵۰ ساله به صورت داوطلبانه و هوشیار وارد بخش شد. سابقه مصرف شربت اوپیوم، مصرف قرص بوپرنورفین، شیره تریاک و سیگار به میزان زیاد داشته است. بیمار فشار خون بالا دارد، اختلال خواب و احساس تنگی نفس و خفگی در خواب داشته و با علائمی چون افسردگی، اضطراب، بی قراری و پرحرفی به کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی مراجعه نمود.

وضعیت فعلی بیمار

بیمار در حال حاضر به طور کامل درمان شده و هیچ گونه مصرف مواد مخدری ندارد. خواب او طبیعی و نرمال است و علائمی که او را آزار می داده کاملاً از بین رفته و در شرایط عادی به سر می برد.

توصیه های بیمار

بیمار می گوید در ابتدا در جمع دوستان با مواد مخدر آشنا شده و با اصرار دوستان به صورت تفننی شیره تریاک مصرف کرده ولی بعد از مدتی متوجه شده که وقتی مواد مخدر مصرف نمی کند دچار بدن درد و حالت های خماری می شود، بنابراین مجبور به مصرف بیشتر و بیشتر شده و حتی بعد از مدتی مجبور به مصرف مواد مخدر دیگر شده است چون با مصرف شیره تریاک به تنهایی، نه تنها حال خوبی پیدا نمی کرده بلکه تمام روح و روانش به هم ریخته و دیگر نمی توانسته به زندگی عادی اش ادامه بدهد.

نظر بیمار در مورد کلینیک ترک اعتیاد دی

بیمار از تشخیص و درمان بیماری اش توسط دکتر بختیاری بسیار قدردانی می نماید و می گوید بازگشت به سلامتی اش را مدیون تخصص دکتر بختیاری و کادر دلسوز و زحمتکش کلینیک دی است.