آثار مصرف مواد افیونی

اعتیاد یک بیماری پیش رونده است و ممکن است برای اطرافیان شخص قبل از این که خودشان با اعتیاد خود کنار بیایند بیشتر قابل توجه باشد. در حالی که اعتیاد ...

اعتیاد به داروهای مخدر

آن چه که داروهای مخدر را برای درمان درد مؤثر می کند، می تواند آن ها را نیز خطرناک کند. در دوزهای پایین تر، مواد افیونی ممکن است باعث ایجاد ...

اعتیاد به مواد چندگانه

استفاده از چند دارو به یک مشکل جدی سلامت تبدیل شده است. مسمومیت، مصرف بیش از حد و مرگ برخی از پیامدهای اصلی مصرف چند دارو هستند. استفاده از چند ...

ترک مواد افیونی

اعتیاد به مواد افیونی می تواند میل شدید به این ماده را ایجاد کند. اگر افراد معتاد به مواد افیونی به طور ناگهانی مصرف دارو را قطع کنند، ممکن است ...

داروهای اعتیاد به مواد افیونی

افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر و اعتیادهای رفتاری ممکن است از مشکل خود آگاه باشند اما حتی اگر بخواهند و تلاش کنند قادر به ترک آن نباشند. اعتیاد به ...

درمان اعتیاد به مواد افیونی

اعتیاد شرایطی است که در آن چیزی که به عنوان لذت ‌بخش شروع شده، اکنون مانند چیزی است که نمی‌توانید بدون آن زندگی کنید. پزشکان اعتیاد به مواد مخدر را ...