انواع بنزودیازپین ها

داروهای بنزودیازپین (که بنزو نیز نامیده می‌شود) عادت‌ساز هستند و می‌توانند منجر به اعتیاد شوند. استفاده طولانی مدت همچنین می تواند منجر به تحمل شود، به این معنی که دوزهای ...

انواع مواد توهم زا

توهم زاها گروه متنوعی از داروها هستند که ادراک، افکار و احساسات را تغییر می دهند. آن ها باعث ایجاد توهم یا احساسات و تصاویری می شوند که واقعی به ...

انواع مواد مخدر

طبقه بندی داروها راهی برای سازماندهی داروها به دسته هاست. دلایل زیادی برای این کار وجود دارد. طبقه بندی مواد مخدر بر اساس شباهت های شیمیایی مفید است زیرا داروهایی ...

دسته بندی مواد توهم زا

مواد توهم زا اثرات و ویژگی های متفاوت را شامل می شود. برخی از این معیارها مانند اختلال حداقلی حافظه، عوارض جانبی محدود سیستم عصبی یا عدم اعتیاد و هوس ...

گیاهان توهم زا

انسان در بررسی پوشش گیاهی محیطی خود برای گیاهان توهم زا، نبوغ فوق العاده ای را از خود نشان داده است و در آزمایش همه نشانه های نبوغ دارویی، آن ...

مواد توهم زا چیست

اثرات هر ماد مخدری از جمله مواد توهم زا از فردی به فرد دیگر متفاوت است. چگونگی تأثیر مواد توهم زا بر روی افراد به چیزهای زیادی بستگی دارد، از ...