مصاحبه شبکه BBC فارسی با دکتر بختیاری سه شنبه 21 خرداد ساعت 22

با توجه به گسترش مصرف مواد مخدر، بویژه گل و ماری جوانا در بین جوانان و نوجوانان، شبکه BBC فارسی در یک مصاحبه با دکتر شهرام حسام بختیاری به گفتگو در مورد اعتیاد جوانان به مواد مخدر می پردازد

گل و ماری جوانا پرمصرف ترین ماده روانگردان در بین نوجوانان و جوانان است که هر روز مصرف آن در کشور ما رو به افزایش است. با توجه به تصورات و باورهای غلطی که در بین جوانان و سایر افراد در مورد این ماده وجود دارد و برخی افراد بر این باورند که مصرف ماری جوانا اعتیاد آور نیست، شبکه بی بی سی فارسی در یک مصاحبه با دکتر شهرام حسام بختیاری به گفتگو در مورد این ماده مخدر خطرناک می پردازد.

گفتگوی شبکه BBC فارسی روز سه شنبه 21 خرداد ساعت 22 شب از طریق برنامه 60 دقیقه پخش خواهد شد.

با توجه به برخی تغییرات احتمالی در زمان پخش برنامه ها، ممکن است تغییراتی نیز در ساعت پخش برنامه 60 دقیقه نیز بوجود آید.