مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

قرص های اکستازی، ریتالین و ترامادول

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اختلال افسردگی عمده، از مشکلات شایع در افراد مصرف کننده قرص است. افت تحصیلی و عملکرد کاری واضح در آن ها ایجاد شده است. احتمال مصرف دیگر مواد مخدر در ...

مصرف مواد برای شب امتحان، مطالعه، هوش و حافظه مفید است!

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
متاسفانه یکی از باورهای غلطی که در بین برخی از جوانان و نوجوانان وجود دارد این است که مصرف مواد مخدر و برخی داروها برای شب امتحان و حافظه مفید ...