سم زدایی سریع مواد مخدر

کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی اولین و بهترین مرکز ترک اعتیاد کشور برای سم زدایی مواد مخدر می باشد. این روش اولین بار توسط دکتر بختیاری در ایران انجام و پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی به بهترین روش برای درمان اعتیاد تبدیل شد.

سم زدایی سریع یا Rapid Detoxification اولین بار توسط دکتر بختیاری در کلینیک ترک اعتیاد دی مراحل تحقیقلتی را پشت سر گذاشته و به یک روش درمانی برای از بین بردن سریع اعتیاد در افراد بکار برده شد.

این روش چند سال است که در خارج از کشور با توجه به نوع ماده مخدر مورد استفاده و دور استفاده و شرایط جسمانی و روانی بیمار انجام می شود و با داروهای کمکی برای کاهش علائم ترک داروهای آنتاگونیست نالوکسان و نالترکسان تجویز می شود و در روزهای مختلف دوز مصرفی تغییر می کند.

این روش باعث می شود که ظرف مدت کوتاهی آثار مواد مخدر در بدن بیمار از بین رفته و به قول معروف بدن بیمار از مواد مخدر پاک شود. یکی از مزیت های این روش این است که درمان اعتیاد و سم زدایی بدون درد و ظرف مدت کوتاهی انجام می شود.

پس از انجام سم زدایی مواد مخدر می بایست بیمار تحت مراقبت های ویژه روانی و مشاوره قرار گرفته تا از عود کردن اعتیاد جلوگیری کرده و بیمار دوباره به مصرف مواد مخدر روی نیاورد.

یکی از روش های افزایش موفقیت در ترک اعتیاد، تجویز آنتاگونیست های اپیوئیدی (نالترکسون و نالوکسون) علاوه بر ترکیبات کلونیدین است. باید توجه داشت که این داروها می بایست تحت نظر پزشک متخصص و برای مدت کوتاهی تجویز شوند زیرا مصرف بلند مدت این داروها باعث اعتیاد بیمار به این داروها می شود.

آنتاگونیست های اپیوئیدی از طریق رقابت با آگونیست های گیرنده های اپیوئیدی باعث تسریع سم زدایی مواد مخدر می شوند.

سم زدایی سریع مواد مخدر

در این روش مدت زمان ترک را به 5 روز کاهش داده و گاه موفقیت آن تا 85% موارد گزارش شده است.

روز اول پس از قطع مواد مخدر بر اساس شدت وابستگی و نوع مواد مخدر مقداری میلی گرم کلونیدین را 3 تا 4 بار در روز تجویز نموده.

در روز دوم علاوه بر تجویز کلونیدین مانند روز اول، مقداری نالترکسون خوراکی به بیمار داده می شود.

در روزهای سوم تا پنجم کلونیدین را مانند روزهای قبل تجویز نموده و دوز نالتروکسان را ترتیب به مقدار مشخصی (برای روز سوم، روز چهارم و روز پنجم) می رسانیم.

در برخی از موارد وابستگی های خفیف تا متوسط می توانیم با دادن دوزهای متوالی نالوکسون تزریقی (وریدی) و تخفیف علائم با کلونیدین یا دیازپام، مرحله سم زدایی را حتی به 1 تا 2 روز کاهش داد.

دقت داشته باشید که تمامی مراحل سم زدایی مواد مخدر می بایست تحت نظر پزشک و در یک مرکز ترک اعتیاد مجهز با امکانات بیمارستانی انجام شود.