در یک جمع مصرف کننده اگر کسی مصرف نکند از جمع طرد خواهد شد

افراد ترسو و ضعیفی که قطع ارتباط با فرد یا جمعی را مساوی با تنهایی می دانند و از تنهایی به شدت واهمه دارند، به هیچ وجه به کسی نه نمی گویند و به قول معروف دست کسی را کوتاه نمی کنند.

در برخی افراد یک باور اشتباه شکل گرفته که اگر در جمع افراد و دوستانی که مواد مخدر مصرف می کنند، مواد مصرف نکنند از طرف این افراد طرد شده و دیگر راهی برای ورود به اینگونه جمع ها و دورهمی ها ندارند.

در بسیاری موارد، ترس از نه گفتن و واهمه از طرد شدن باعث می شود فرد برخلاف میل خود به خواسته ی دیگران تن دهد. مثلاً افرادی که عزت نفس پایینی دارند و یا دارای شخصیت مرزی هستند، دارای این مشکل می باشند.

باور اصلی در افرادی که از طرد شدن می ترسند این است که من بی ارزش تر از دیگرانم و برای اینکه دیگران بی ارزش بودنم را به رخم نکشند و من را از جمع خود دور نکنند، باید همیشه با کارهایم، باارزش بودن و خوب بودنم را ثابت کنم و یا آنها را همیشه راضی نگه دارم!

مشکل نه گفتن

در حالی که هیچ انسانی کم ارزش تر از دیگران نیست و باید طبق میل خود زندگی کند و راضی بودن دیگران از فرد، اگر چه خوب است اما واقعیت دنیا این است که هیچ وقت همه افراد از کسی راضی نمی شوند. همچنین بیشتر اوقات وقتی در مقابل خواسته های غیرمنطقی دیگران نه بگوییم، نه تنها دیگران ما را بی ارزش نمی دانند، بلکه ما را فردی می دانند که صاحب قدرت و اختیار هستیم و در این صورت احترام بیشتری برایمان قائل خواهند شد.

در هر صورت در بدترین وضعیت هم اگر با نه گفتن، دیگران ما را تحقیر کنند هیچ اشکالی ندارد، چون می دانیم که راه درستی انتخاب کرده ایم و حتی اگر از سوی این افراد طرد شویم، به هیچ وجه مهم نخواهد بود چون حضور در جمع های مصرف کننده، بسیار خطرناک است و این به نفع ماست که رابطه ی خود را با این افراد قطع کنیم.