اختلالات عصبی کم توانی ذهنی

اختلال کم توانی ذهنی یا عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد نرمال و اختلال در مهارت های انطباقی مشخص می گردد.
در افراد کم توان ذهنی که اختلالات عصبی شناخته شده ای نظیر اختلالات تشنجی دارند، میزان اختلالات روان پزشکی همراه افزایش نشان می دهد. خطر آسیب روانی در انواعی از اختلالات عصبی نظیر اختلالات تشنجی افزایش می یابد.

مطالعه ای که در مورد اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به کم توانی ذهنی همراه صرع انجام شده است نشان داد که حدود یک سوم این افراد اختلال در خودماندگی یا اختلالی مشابه آن نیز داشته اند. میزان بروز توأم کم توانی ذهنی، صرع فعال و در خودماندگی یا یک اختلال شبیه در خود ماندگی در جمعیت کلی حدود 0.07 درصد است.

خصوصیات روانی-اجتماعی

خودانگاره منفی و عزت نفس پائین خصوصیات شایع افراد مبتلا به کم توانی ذهنی است که از متفاوت بودن خود با دیگران آگاهند. آنها بدلیل عدم توفیق در برآورده کردن توقعات والدین و جامعه شکست خورده و پیوسته نسبت همسالان و حتی برادر و خواهرهای کوچکتر از خود عقب می مانند و مکرراً دچار احساس شکست و یأس می شوند.

کم توانی ذهنی

مشکلات برقراری ارتباط نیز آسیب پذیری آنها را نسبت به احساس ناشایستگی و ناکامی بیشتر می کند. رفتارهای نامتناسب نظیر کناره جویی شایعند. احساس اضطراب، خشم، ملال و افسردگی آنها را به احساس مداوم انزوا و بی کفایتی ربط داده اند.

عوامل سببی در کم توانی ذهنی

  • علل ژنتیک
  • علل رشدی
  • علل اکتسابی
  • ترکیبی از علل بالا

علل ژنتیک عبارتند از اختلالات کروموزومی و ارثی

عوامل مربوط به رشد شامل تماس با عفونتها و سموم در دوران پیش از تولد و سندرمهای اکتسابی عبارتند از صدماتی نظیر نارسایی و عوامل فرهنگی اجتماعی. شدت کم توانی حاصله بستگی به زمان و طول مدت صدمات وارده یا مواجهه دستگاه عصبی مرکزی با صدمات دارد.

شایعترین اختلالات کروموزومی که معمولاً کم توانی ذهنی (دست کم در حد متوسط) ایجاد می کنند عبارتند از:

  • سندرم داون
  • سندرک کروموزوم X شکننده

محرومیت از غذا، پرورش و تحریک اجتماعی ممکن است در بروز کم توانی ذهنی نقش داشته باشد. حال آنکه عوامل ژنتیک، محیطی، زیستی و روانی اجتماعی در کم توانی ذهنی تأثیر مکمل دارند.

سندروم داون

عوامل ژنتیک سببی در کم توانی ذهنی

هر چند اختلالات کروموزوم های جنسی همیشه با کم توانی ذهنی همراه نیستند و هوش طبیعی یا بالاتر از طبیعی دارند اما چند عامل زمینه ساز اختلالات کروموزومی می باشند از جمله سن بالای مادر، احتمالاً سن بالای پدر و یا تشعشع اشعه ایکس.

از عوامل ژنتیک سببی می توان به علل سببی و علل کروموزومی مشهود و تحت میکروسکوپی کم توانی ذهنی اشاره کرد.

برای مشاوره در زمینه اختلال کم توانی ذهنی،اختلالات عصبی و روانپزشکی کودکان با مشاوران کلینیک روانپزشکی دی به شماره 021 75354 تماس بگیرید.