روانپزشکی

روانپزشکی یکی از تخصص های پزشکی است که به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی و پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات روانی یا روان درمانی می پردازد. روانپزشک فردی است که در رشته پزشکی تحصیل کرده و پس از پایان دوره پزشکی عمومی، دوره تخصص خود را در رشته روان پزشکی گذرانده است.

وظایف و مسئولیت های روانپزشک:

 • ارزیابی وضعیت ذهنی و فیزیکی بیماران برای تعیین نوع و میزان اختلالات رفتاری، عاطفی و ذهنی
 • بررسی تاریخچه و سوابق پزشکی و روانپزشکی بیماران به منظور تشخیص بهتر بیماری و ارایه درمان مناسب
 • تجویز دارو و برگزاری جلسات روان درمانی لازم به منظور بهبودی بیمار
 • انجام تست های مختلف برای تشخیص بیماری و یافتن درمان مناسب برای بیماری
 • همکاری با سایر متخصصان از جمله پزشکان، روانشناسان و… برای درمان همه جانبه بیمار جهت بهبودی و درمان کامل و همه جانبه بیمار

 

خدمات روانپزشکی

بیماری های روانپزشکی:

 • اختلالات خلقی
 • طیف اسکیزوفرنی و روان پریشی
 • روانپزشکی سالمندان
 • اختلالات اضطرابی
 • روانپزشکی کودک
 • اختلالات وسواس جبری
 • اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات تجزیه ای
 • روان تنی
 • اختلالات خوردن و تغذیه
 • اختلالات خواب
 • اختلالات اعتیادی و مصرف مواد
 • اختلالات جنسی
 • اختلالات عصبی شناختی
 • سایر اختلالات روانپزشکی

درمان های روانپزشکی کلینیک روانپزشکی و درمان اعتیاد دی

معرفی درمان های روانپزشکی:

 •  درمان های سرپایی
 • درمان های بستری

معرفی خدمات روانپزشکی کلینیک دی:

 • ارزیابی های تشخیصی جهت تعیین ماهیت و شدت اختلالات روانی-رفتاری
 • تشخیص اختلالات زمینه ای مؤثر در ایجاد و تشدید مشکلات روانپزشکی
 • ویزیت سرپایی و همچنین ویزیت روزانه بیماران بستری با حضور همه روزه روانپزشک مقیم در مرکز
 • برگزاری جلسات درمانی ، تجویز دارو ، الکتروشوک مغزی ، نوروفیدبک و ...
 • همکاری با سایر متخصصان طی مراحل درمان و بستری ، مراقبت های ویژه ، الکتروشوک و ...