اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنیا (شیزوفرنی) یا روان گسیختگی یک اختلال روانی است که در آن بیمار دچار توهمات مغزی شده و در درک واقعیت ناتوان است. این بیماری یکی از وخیم ترین بیماری ...

اعتیاد

مواد اعتیادآور از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر بوده اند و بر اساس اسناد تاریخی و نقوش لوح های کهن در مصر و یونان باستان از بوته های خشخاش ...

انواع مواد تریاکی

مواد مخدر یا مواد افیونی قدیمی‌ترین مواد مخدر مورد استفاده در دنیا است که از عصاره گیاه خشخاش به دست می آیند. تریاک و مشتقات آن از‌ جمله معروف‌ترین مواد ...

باورهای غلط اعتیاد

هر چند در روش درمان اعتیاد کمتر توافق نظر به چشم می خورد، اما در مورد پیشگیری از آن بیشتر متخصصان نقش باورهای غلط و غیرمنطقی را در مورد مواد ...

ترک مواد مخدر

ترک داروهای ضد درد یا همان داروهای مخدر و همچنین ترک مصرف مواد مخدر بدون درمان مناسب می تواند به سرعت منجر به عوارض ترک اعتیاد مانند کم آبی بدن ...

دخانیات و مواد مخدر

دخانیات و مواد مخدر راهنمای راه بیچارگان نیست. دخانیات غذای لذیذ و گوارا و مملو از ویتامین نمی باشد. جز نکبت و ادبار، پریشانی و فلاکت، بیچارگی و بی پولی، ...

درمان اعتیاد به مواد مخدر چیست

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر یک بیماری مغزی است. مواد مخدر بر مغز شما، از جمله تصمیم گیری شما تأثیر می گذارد. این تغییرات مصرف داروها را سخت می ...

فنوباربیتال

گروهی از دسته های دارویی باربیتورات، فنوباربیتال است که عملکرد مغز و سیستم عصبی بیمار را کند می کند. فنوباربیتال(Phenobarbital) یک داروی قدیمی است که برای درمان صرع، تشنج، بیخوابی ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گراس، گرَس، وید، گل ترکیبی از گیاه شاه دانه است که امروزه بعنوان یک نوع ماده روان گردان و اعتیادآور استفاده می شود و در جوامع امروزی شیوع ...

مصرف مواد مخدر

مواد مخدر موج های عظیم دوپامین را به مغز می فرستند. اما به جای این که برای انجام کارهایی که برای زنده ماندن نیاز دارید (خوردن، کار کردن، وقت گذرانی ...

مواد محرک رو به افزایش در جهان

بسیاری از افراد از داروهای محرک جهت تقویت روحیه و تأمین انرژی استفاده می کنند ولی متاسفانه خیلی زود به این مواد مصرفی اعتیاد پیدا می کنند و در صورت ...

مواد مخدر

مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو (مواد اعتیادآور) طبقه بندی شده و ...
  • 1
  • 2