بخش بستری ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی با بیش از 20 سال سابقه درمان اعتیاد و تجربه موفق در ترک اعتیاد انواع مواد مخدر دارای بخش بستری مجزا جهت بستری ترک اعتیاد خانم ها و آقایان می باشد. در این بخش می توانید تعدادی از عکس های بخش بستری مرکز ترک اعتیاد دی را مشاهده نمایید.