بخش بستری ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی با بیش از 20 سال سابقه درمان اعتیاد و تجربه موفق در ترک اعتیاد انواع مواد مخدر دارای بخش بستری مجزا جهت بستری ترک اعتیاد خانم ها و آقایان می باشد. این مرکز با بیش از 3000 متر بنا در 7 طبقه و ظرفیت بستری بیش از 70 بیمار، بهترین مرکز ترک اعتیاد کشور می باشد.