وسوسه مصرف مواد مخدر

وسوسه یک میل بدنی یا اجبار برای مصرف مواد مخدر یا الکل است که در مغز تولید می شود و به شکل بدنی تجربه می شود .
هم ذهن و هم بدن بی رحمانه در درون فرد معتاد برای مصرف مواد یا الکل برای همین لحظه (فریاد می کشند).

کنترل وسوسه ها، هنگامی که در نوسان کامل هستند کاری واقعا دشوار است اما هنگامی که به درکی در مورد چرایی و چگونگی رخ داد آن ها برسید، آمادگی بسیار بهتری برای کنترل کردن آن ها خواهید داشت یا دست کم می توانید آن ها را در نطفه خفه کنید.

چگومه برانگیزاننده ها باعث وسوسه می شوند؟

شما مواد مخدر یا الکل مصرف می کنید تا احساسات (خوبی ) را به وجود بیاورند که ما آن را( سرخوشی) یا (نشئگی )می نامیم.

این مواد سیستم (پاداش) را به واسطه ی فعال کردن انتقال دهنده عصبی تحریک می کنند.

مغز خاطره های جدید تولید می کند که بر احساسات نظاره می کند، و این اطمینان را ایجاد می کند که شما همه چیز را در مورد این تجربه به روشنی به خاطر داشته باشید، که نه فقط نشئگی که افراد، مکان ها، اشیاء، بوها و مزه های همراه با آن را (که برانگیزاننده ی شما هستند ) را نیز به خاطر بیاورید.

این سیستم، به نوبه ی خود واکنش عاطفی قدرتمندی را به این ترکیب اضافه می کند .

هنگامی که بعداً به این افراد، مکان ها، چیز ها یا حالت های عاطفی مرتبط با مصرف مواد یا الکل تان مواجه می شوید، اجازه می دهد از آن احساسات بسیار خوبی که تجربه کرده اید آگاه شوید. این وضعیت باعث می شود افکاری در مورد مصرف الکل یا مواد مخدر ایجاد گردد و میل شدیدی برای مصرف به وجود بیاید.

وسوسه مصرف مواد مخدر در مغز :

با بدتر شدن شرایط، الکل و مواد مخدر می توانند به بخش های داخلی مغز آسیب بزنند. هنگامی که این مناطق آسیب می بینند، تعادل ظریف بین انتقال دهنده های عصبی برعکس می شود و توانایی مغز شما برای درک برانگیزاننده ها و مقابله با آن ها ضعیف می گردد.

در اصل، این مواد می توانند ( مدار کوتاهی ) را در مغز شما به وجود بیاورند، مغز را وادار کنند سیگنال های اشتباه یا هشدارهای نا درستی ارسال کند، به بدن شما بگوید چیزی خوب است در صورتی که نیست یا بگوید بد است، هنگامی که واقعاً این چنین نیست.

وسوسه مصرف مواد مخدر

پس از آن که مغز به واسطه ی مصرف الکل و مواد آسیب دید، این سیگنال ها هم چنان به سبقت گرفتن در مغز شما ادامه خواهند داد و شما را وادار می کنند حتی هنگامی که چیز خاصی در دسترس نیست، الکل بنوشید یا مواد مخدر مصرف کنید. حتی اگر شما سخت تلاش کنید تا پاک باقی بمانید و از انجام هر کاری خودداری کنید، مغزتان همچنان به دادن پیام های اشتباه به شما ادمه خواهد داد.

این به شما بستگی دارد که هنگامی که اصرار و اجبار برای مصرف الکل یا مواد مخدر شدت می گیرد، چه کاری انجام می دهید و برای پیشگیری از افزایش این اجبار و وسوسه در اولین مرحله چه کاری انجام می دهید .

به طور خلاصه وسوسه ها، تمایلات ساده و بیهوده ای نیستند که در ذهن تان ول بچرخند، آن ها در مغز شما دارای مدار عصبی هستند و بخشی از مدار عصبی شما می باشند .

حتی اگر میل شدیدی به پاک ماندن داشته باشید، هنگامی که در مقابل برانگیزاننده ای قرار می گیرید، حافظه و انتقال دهنده ی عصبی به صورت خودکار فعال می شود و باید با این اجباری که برای مصرف الکل یا مواد ( وسوسه ) وجود دارد مقابله کنید.