بخاطر ایجاد احساسات و هیجانات خوب می توان بصورت تفننی مواد مصرف کرد

برخی افراد بخصوص جوانان بر این باورند که مصرف مواد مخدر برای ایجاد احساسات و هیجانات خوب بصورت تفننی مشکلی ندارد و خیلی نباید با این قضیه بصورت سختگیرانه برخورد کرد. در صورتیکه این یک باور غلط است و در ادامه دلیل غلط بودن این باور ذکر شده است.

هیچ کس از احساسات و هیجانات خوب بدش نمی آید اما مسأله اینجاست که اولاً علم ثابت کرده انسان به راحتی توان کنترل مصرف مواد مخدر را ندارد، آن هم به دلیل تاثیر عمیق آن بر مغز. ثانیاً فردی که احساسات بدی دارد، همانند احساس حقارت، اضطراب، افسردگی، تحریک پذیری، خشم و ...، دارای یک مشکل روان شناختی است که امروزه علم روانشناسی بخاطر پیشرفت قابل ملاحظه، به راحتی و با چند جلسه مشاوره می تواند این افراد را برای همیشه و بدون عوارض درمان کند.

مصرف مواد مخدر نه تنها مشکلات ریشه ای روانشناختی را کاهش نمی دهد، بلکه باعث تشدید این بیماری ها در فرد مصرف کننده می شود. پس بهتر است فرد بجای گریز موقت از این احساسات و بیماری ها، به فکر درمان قطعی این میکلات باشد.

مشاوره و درمان روان شناختی، تجربه ای جالب است که فرد علاوه بر بررسی مشکلش، به ابعادی از وجود خود پی می برد که بسیار لذت بخش خواهد بود.