اصلاً علاقه ای به مواد ندارم و فقط برای سرگرمی مصرف می کنم

برخی افراد باورهای غلطی در مورد اعتیاد دارند و نمی خواهند اعتیاد خود را پذیرفته و به فکر درمان اعتیاد باشند و مدام دلایل و عوامل مختلفی را برای اعتیاد خود بهانه می کنند.

یکی از باورهای غلطی که بین افراد رایج است این است که می گویند من اصلاً علاقه ای به مواد مخدر ندارم و فقط برای سرگرمی مواد مصرف می کنم. کسانی بیشتر از این سخن استفاده می کنند که می خواهند علاقه ی شدید خود را به مواد مخدر پنهان کنند. این افراد علاقه ی زیادی به مصرف مواد دارند و در واقع نسبت به مصرف مواد وابستگی شدید دارند ولی بخاطر اینکه افراد خانواده و سایر افرادی که با آنها ارتباط دارند او را معتاد دانسته و به ترک مصرف مواد وادار یا تشویق کنند، همچین مواردی را بیان می کنند.

این افراد دارای باورهای غیرمنطقی و غلط دیگری در مورد مصرف تفننی و توان کنترل بر مصرف مواد می باشند که باید بررسی شوند. اکثر افرادی که اعتیاد دارند بر این باورند که مواد را بصورت تفننی مصرف می کنند و هر زمان که اراده کنند می توانند مصرف خود را قطع کنند، ولی فقط کافیست چند روز مصرف خود را قطع کنند و با واقعیت روبرو شوند.

افرادی که بر این باورند که برای سرگرمی و پر کردن وقت خود مواد مصرف می کنند نیز در اشتباه به سر می برند. زیرا به هر حال برای سرگرمی و پر کردن وقت، توصیه ها و راهکارهای عملی زیادی وجود دارد که به راحتی می توان به آنها پرداخت. با پیشرفت تکنولوژی، در دنیای امروز کارهای بسیار زیادی برای انجام وجود دارد که ضرری برای جسم و روح انسان ندارد و بنا به سلیقه ی فرد می تواند باعث رشد ذهنی و سرگرمی فرد شود.

امروزه انواع و اقسام بازی و سرگرمی برای سنین مختلف وجود دارد و فرد می تواند به سادگی و با هزینه کم به تفریحات و سرگرمی های سالم بپردازد، نه اینکه با مصرف مواد مخدر جسم و روح خود را درگیر کرده و به خود آسیب بزند.

انکار اعتیاد

این باورهای غلط فقط برای سرباز زدن از ترک اعتیاد و کنترل وجهه فرد معتاد در نظر سایر افراد بکار می رود و هیچگونه جنبه ی علمی ندارد. بهتر است بجای متوسل شدن به این باورها، فرد معتاد بیماری خود را بپذیرد و نسبت به درمان اعتیاد خود اقدام کند.

این افراد واقعیت امر را در مورد اعتیاد خود می دانند و فقط در ظاهر آن را انکار می کنند و به نوعی به خود دروغ می گویند، ولی در اعماق ذهن خود می دانند که علاقه ی زیادی به مواد دارند و نمی توانند مصرف خود را قطع کنند. به دلیل عدم صداقت این افراد معمولاً دچار بیماری های روانی و افسردگی می شوند و به مرور زمان نسبت به خود احساس نفرت پیدا می کنند.