اختلال مصرف هروئین

هروئین یک ماده افیونی است که از مورفین ساخته شده و می توان آن را استنشاق، دود یا تزریق کرد. هروئین معمولاً به شکل پودر است یا یک ماده سیاه ...

اعتیاد به هروئین

هروئین یک مخدر قدرتمند است که بدن می تواند به سرعت به آن وابسته شود. هنگامی که اعتیاد ایجاد می شود، غلبه بر آن دشوار است، اما غیر ممکن نیست. ...

درمان اعتیاد به هروئین

هروئین یک داروی شبه افیونی است که از مورفین ساخته شده است و از دانه های مختلف گیاهان تریاکی گرفته شده است. هروئین به سرعت وارد مغز می شود و ...