آمفتامین ها و شبه آمفتامین ها

توهم زاها گروه متنوعی از داروها هستند که آگاهی فرد از محیط اطراف و همچنین افکار و احساسات او را تغییر می دهند. آن ها معمولاً به دو دسته تقسیم ...

اعتیاد به مواد توهم زا

یافتن نام مناسب برای دسته ای از داروها که دارای اثرات متنوعی هستند که در اصطلاح «توهم زاها» عنوان می شوند دشوار است. رفتار غیرعادی عمیقی مانند نوسانات خلقی، اختلال ...

انواع مواد توهم زا

توهم زاها گروه متنوعی از داروها هستند که ادراک، افکار و احساسات را تغییر می دهند. آن ها باعث ایجاد توهم یا احساسات و تصاویری می شوند که واقعی به ...

توهم زا چیست

مواد توهم زا نوعی دارو هستند که درک فرد از واقعیت را تغییر می دهند. مواد توهم زا که به عنوان «داروهای روانگردان» نیز شناخته می شوند، باعث می شوند ...

گیاهان توهم زا

انسان در بررسی پوشش گیاهی محیطی خود برای گیاهان توهم زا، نبوغ فوق العاده ای را از خود نشان داده است و در آزمایش همه نشانه های نبوغ دارویی، آن ...

ماده توهم زای ال اس دی

لیزرژید (ال اس دی) یک توهم زای نیمه مصنوعی و یکی از قوی ترین داروهای شناخته شده است. استفاده تفریحی از ال اس دی بین دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰رایج شد، ...

مواد توهم زا چیست

اثرات هر ماد مخدری از جمله مواد توهم زا از فردی به فرد دیگر متفاوت است. چگونگی تأثیر مواد توهم زا بر روی افراد به چیزهای زیادی بستگی دارد، از ...