مواد توهم زا

مواد توهم زا با تغییراتی که در مغز ایجاد می کنند باعث تغییرات در درک دنیای بیرونی و درونی می شوند.
مواد توهم زا باعث اختلال در درک زمان و ایجاد توهمات دیداری، شنیداری و لمسی می شوند. بعنوان مثال فرد مصرف کننده چیزهایی می بیند و می شنود که واقعیت ندارند یا ممکن است حرکت چیزی را روی پوست بدن خود حس کند که در واقع وجود ندارد.

مواد توهم زا شامل موادی چون حشیش و فن سیکلیدین و ال اس دی و غیره می باشند که از نظر فیزیولوژیایی خیلی اعتیادآور نمی باشند. اما وابستگی روانی ایجاد می کنند. مصرف این گونه مواد برای تجربه های خطای حواس مختلفی چون شنیدن یا دیدن به شیوه های غیر معمول آگاهی حسی روشن تر، هشیاری بیشتر یا بینش فزآینده ای می باشد.

به این گونه مواد داروهای "روان پریشی زا" نیز گفته می شود، زیرا علاوه بر ایجاد توهمات، موجب قطع تماس فرد با واقعیت و بسط و گسترش هشیاری نیز می شوند. در این ارتباط، می توان فن سیکلیدین را نام برد که دارای اثرات و خاصیت بی حس کنندگی، کند کنندگی و توهم زایی است.

منشا اصلی مواد توهم زا یک نوع قارچ است که به قارچ سحرآمیز معروف است. برخی از انواع مواد توهم زا مانند ال اس دی نتیجه ی تغییرات شیمیایی بر نوعی قارچ است و به همین شکل سایر مواد توهم زا از نتیجه ی تغییرات و توهماتی که بر روی سیستم عصبی گذاشته اند شناسایی شدند.

بیش از 100 نوع ماده توهم زا شناسای شده است ولی مهم ترین مواد توهم زا عبارتند از:

ال اس دی مسکالین قارچ
کتامین حشیش ماری جوانا
فن سیکلیدین  گل  

 

مواد توهم زا

اعتیاد به مواد توهم زا

معمولاً مواد توهم زا باعث ایجاد وابستگی و اعتیاد فیزیکی نمی شوند، بیشترین اعتیاد و وابستگی این نوع مواد مخدر شامل وابستگی روانی می شود. بدین شکل که فرد مصرف کننده در صورتی که مصرف ماده توهم زا را قطع کند به شدت برای مصرف دوباره ترغیب و وسوسه می شود و نمی تواند در برابر مصرف دوباره ایستادگی کند و برای تهیه و مصرف دوباره ماده حاضر است دست به هر کاری بزند.

ترک موا توهم زا

 در روند ترک مواد توهم زا نیازی به دارودرمانی نیست و تمرکز بیشتر بر روی رواندرمانی و تمرین های رفتاری است. به دلیل وابستگی ها و تغییرات روانی که بر اثر استفاده مواد توهم زا در فرد مصرف کننده ایجاد می شود، ترک اعتیاد به اینگونه مواد می بایست تحت نظر متخصص روانپزشکی و روانشناس انجام گیرد.

در روند ترک اعتیاد به مواد توهم زا جلسات رواندرمانی و مشاوره فردی و گروهی برگزار می شود و تمرکز اصلی روی درمان اختلالات روحی و روانی است که بر اثر مصرف اینگونه مواد بوجود آمده است.

کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی با کادر پزشکی متخصص و متعهد آماده ارایه خدمات ترک اعتیاد مواد توهم زا می باشد.

جهت مشاوره رایگان در زمینه ترک مواد توهم زا با شماره 75354-021 تماس بگیرید