در حال بارگزاری

علائم رفتاری و بالینی مصرف شیشه

مدیر سایت
کلینیک ترک اعتیاد دی
به دنبال مصرف شیشه گروهی از علائم و نشانه ها در فرد مصرف کننده پدید می آید. این گروه علائم را بطور کلی علائم مسمومیت می گویند و مرحله ای ...

هر چیزی ارزش حداقل یکبار تجربه کردن را دارد

مدیر سایت
کلینیک ترک اعتیاد دی
برخی افراد بر این باورند که از روی کنجکاوی می توان هر چیزی را تجربه کرد و تجربه کردن هر چیزی حداقل برای یکبار هیچ گونه آسیب و ضرری برای ...

مصرف گاه به گاه و تفریحی باعث اعتیاد نمی شود!

مدیر سایت
کلینیک دی
برخی از باورهای غلط در مورد اعتیاد میان مردم رواج پیدا کرده است که هیچگونه ریشه علمی و درستی نداشته و گاهی اوقات باعث تحریک فرد برای استفاده از مواد ...

پیامدهای مصرف سیگار

مدیر سایت
کلینیک دی
سیگار شایع ترین ماده اعتیاد آور در جهان است. این ماده هیچ منع قانونی برای تولید و مصرف نداشته و در گذشته ی نه چندان دور، از آزادی تبلیغ نیز ...

گفتگوی درونی در کودکان

مدیر سایت
کلینیک دی
گفتگو با خود در کودکان پیش دبستانی، آن ها را در انجام تکالیفشان توانا تر می سازد. والدین نه تنها نباید نگران صحبت کردن کودکان با خود باشند، بلکه باید ...