اعتیاد به نیکوتین

نیکوتین یک داروی محرک است که پیام های ارسالی بین مغز و بدن را سرعت می بخشد. نیکوتین ماده اصلی روانگردان در محصولات تنباکو است. قطران و مونوکسید کربن (گاز ...

ترک نیکوتین

فردی که سیگار می کشد ممکن است سیگار کشیدن را با فعالیت های اجتماعی و بسیاری از فعالیت های دیگر نیز مرتبط کند. همه این عوامل ترک سیگار را به ...

همه چیز در مورد نیکوتین

مصرف سیگار به دلیل نیکوتینی که در آن وجود دارد بسیار خطرناک است. نیکوتین سم بسیار قوی است که به تمام ارگان های بدن آسیب می رساند و قدرت اعتیاد ...

وابستگی به نیکوتین

نیکوتین باعث ایجاد لذت و کاهش استرس و اضطراب می شود. سیگاری ها از آن برای تعدیل سطح برانگیختگی و کنترل خلق و خو استفاده می کنند. سیگار باعث بهبود ...