اعتیاد به حشیش

حشیش عموماً به عنوان ماری جوانا، علف و علف هرز اشاره دارد. حشیش مخلوطی از برگ خشک، گل و ساقه و دانه گیاه شاهدانه است..حشیش معمولاً به شکل سیگار یا ...

شباهت ماری جوانا و حشیش

مردم اغلب از کلمات «حشیش» و «ماری جوانا» به جای یکدیگر استفاده می کنند، اما منظور آن ها دقیقاً یکسان نیست. کلمه «حشیش» به تمام محصولات مشتق شده از گیاه ...

کانابیس

کانابیس (شاهدانه) گیاهی است که محصولات مخدر روانگردانی از آن به دست می‌آید. ماری‌جوانا و حشیش در این دسته از مواد مخدر قرار می گیرند. کانابیس را به روش های ...